27 maja 2024

Handel e-receptami

W ostatnich tygodniach w mediach pojawiły się doniesienia dotyczące podejrzenia „handlu” e-receptami za pośrednictwem konsultacji online.

Foto: pixabay.com

W związku z tym przypominamy, że przewinienia z zakresu odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów należy zgłaszać do odpowiedniego miejscowo okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej.

Prezydium NRL w niedawno podjętym stanowisku zwracało uwagę, że niezbędne jest szczegółowe określenie standardów i wytycznych w zakresie udzielania świadczeń telemedycznych.

Konsultacja telemedyczna powinna zapewniać odpowiednią jakość i być prowadzona zgodnie obowiązującymi zasadami etyki lekarskiej, a w szczególności, jak podkreśliło Prezydium NRL, „z zachowaniem tajemnicy lekarskiej oraz zgodności z sumieniem lekarza, z dokładnym poinformowaniem pacjenta o ewentualnych ograniczeniach konkretnej metody telemedycznej oraz o możliwości wyboru przez pacjenta bezpośredniego kontaktu z lekarzem, na każdym etapie udzielania takiego świadczenia telemedycznego”.