15 czerwca 2024

II Kongres Wyzwań Zdrowotnych

Reprezentanci rządu, specjaliści kilkunastu dyscyplin medycznych oraz inni przedstawiciele sektora ochrony zdrowia, a także nauki, biznesu, finansów, organizacji pozarządowych, polityki, samorządów i mediów spotkali się, aby porozmawiać o skutecznym podejmowaniu wyzwań zdrowotnych XXI wieku – w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach rozpoczął się II Kongres Wyzwań Zdrowotnych.

HCC

Podczas sesji inaugurującej wyemitowano wystąpienie ministra zdrowia, Konstantego Radziwiłła, w którym mówił o nowelizacji ustawy refundacyjnej i ustawy o prawach pacjenta, pracach nad ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym, ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej i tzw. sieci szpitali. Następnie głos, jako pierwszy w dyskusji, zabrał Andrzej Sośnierz, który podkreślał, że nowy, proponowany przez resort system finansowania szpitali, jest systemem antypacjenckim.

Konstanty Radziwiłł, minister zdrowia: – W ramach ustawy refundacyjnej wprowadzamy ważne dla pacjentów rozwiązanie – tzw. ratunkowy dostęp do technologii lekowych (RDTL). Kiedyś funkcjonowało podobne narzędzie, tzw. leczenie niestandardowe, ale dziwnym trafem zniknęło z systemu.

Andrzej Sośnierz, poseł na Sejm RP, zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia: – Dlaczego szpital ma chętniej przyjmować pacjenta, kiedy będzie on finansowany ryczałtowo? To jest sprzeczność logiczna. Co najwyżej będzie przyjmował go tak samo chętnie jak do tej pory. W takim systemie nie ma żadnej dodatkowej zachęty, by pacjenta przyjąć i należycie go obsłużyć.

Maciej Hamankiewicz, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej: – Obecnie funkcjonujący system finansowania ochrony zdrowia, na bazie NFZ, stanowi bardzo dobry punkt wyjścia do nowoczesnego systemu ubezpieczeniowego z elementami finansowania budżetowego. Jednak to, co dzisiaj obserwujemy, jest odejściem od tego fundamentu. Wszyscy chcielibyśmy, aby kłopoty wynikające z finansowania świadczeń przez NFZ zniknęły, ale nie w ten sposób, że cofamy się o dwadzieścia lat.

Grzegorz Gierelak, dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego: – Nie widzę żadnego zagrożenia w funkcjonowaniu szpitali, związanego z finansowaniem ich ryczałtem. Nowy model finansowania, o którym mówią projektowane zmiany ustawowe, spowoduje, że w praktyce system ochrony zdrowia będzie bardziej zróżnicowany niż do tej pory.

Andrzej Mądrala, wiceprezydent organizacji Pracodawcy RP: – Szpitale prywatne są obecną sytuacją zatrwożone. W dużej mierze powstały na bazie szpitali publicznych, które były w bardzo złej kondycji. Zostały przejęte, zrestrukturyzowane. Teraz mamy obawy, co będzie dalej. Dobre, małe szpitale prywatne prawdopodobnie nie wejdą do sieci, ale mam nadzieję, że będą wygrywać konkursy.