12 czerwca 2024

Ile za badanie lekarskie pracownika ochrony?

Stanowisko Nr 80/15/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Foto: freeimages.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, przekazanym przy piśmie pani Beaty Małeckiej-Libery, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, z dnia 3 listopada 2015 r., zgłasza następujące uwagi do przedstawionego projektu rozporządzenia:

Opłatę za badanie w trybie odwoławczym należy określić na wyższym poziomie niż w przypadku pierwszego badania (I instancja). Jak wynika z dotychczasowej praktyki w procedurze odwoławczej – przed wydaniem orzeczenia – w większości przypadków niezbędne jest wykonanie większej liczby badań, jak również skorzystanie z konsultacji specjalistycznej (często niejednej) w porównaniu do trybu pierwszoinstancyjnego. Uzasadnia to podwyższenie kwoty za badanie w trybie odwoławczym np. o kwotę 100 zł.