20 kwietnia 2024

Ilu jest zarażonych wśród personelu medycznego? Apel do MZ i GIS

Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 kwietnia 2020 r. do Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o regularne publikowanie aktualnych danych statystycznych dotyczących liczby zarażonych koronawirusem członków personelu medycznego, z podziałem na poszczególne zawody.

Informacje takie są publikowane w zdecydowanej większości państw dotkniętych pandemią. Jak pokazała sytuacja sprzed kilku dni, tj. przekazanie takich informacji przez Głównego Inspektora Sanitarnego Polskiej Agencji Prasowej – dane takie są gromadzone również w naszym kraju, lecz nie są na bieżąco publikowane.

Brak publikowania takich informacji jest działaniem nietransparentnym, niezrozumiałym i wzbudzającym obawy, że dane te są z jakiś powodów zatajane przed opinią publiczną. W związku z powyższym wzywamy do regularnego publikowania takich danych, co pozwoli na bieżąco monitorować stan kadr medycznych w Polsce w okresie epidemii.