27 maja 2024

Ilu nauczycieli pali papierosy?

17 proc. nauczycieli regularnie, a około 4 proc. okazjonalnie pali papierosy – takie wnioski z  badań przeprowadzonych przez zespół ekspertów z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi opublikowano w najnowszym wydaniu „Przeglądu Lekarskiego”.

Celem pracy była ocena rozpowszechnienia palenia tytoniu oraz używania e-papierosów wśród personelu zatrudnionego w placówkach edukacyjnych. W okresie od listopada 2014 roku do maja 2015 roku badaniami objęto prawie 2000 osób zatrudnionych w 60 szkołach powiatu piotrkowskiego.

Badanie skierowane było do całego personelu szkoły – nauczycieli, pracowników administracji oraz pracowników technicznych. Udział w badaniu był dobrowolny, a kwestionariusz ankiety był anonimowy. Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród personelu szkół jest niepokojąco wysokie.

Wyniki przeprowadzonego badania wykazały, że około 24 proc. osób zatrudnionych w szkołach paliło tytoń w okresie prowadzenia badań, natomiast 9 proc. respondentów stanowili byli palacze. Wśród badanych 6 proc. respondentów twierdziło, że przepisy zakazujące palenia w szkole są codziennie łamane.

Aż 8,6 proc. badanych deklarujących palenie tytoniu wypala więcej niż 10 papierosów w godzinach pracy. 9 proc. pedagogów kiedykolwiek spróbowało e-papierosów. Pracownicy placówek edukacyjnych stanowią szczególną grupę zawodową, ponieważ ich postawy wobec palenia tytoniu w istotny sposób kształtują zachowania zdrowotne uczniów.

Autorzy badania zwracają uwagę na konieczność opracowania adekwatnego do potrzeb systemu wsparcia dla palących pracowników, którzy muszą zmierzyć się z nałogiem. Choroby odtytoniowe generują wysokie koszty zdrowotne, społeczne, ekonomiczne i istotnie przyczyniają się do obniżenia potencjału rozwojowego kraju. Mimo poprawy statystyk, w Polsce nadal pali prawie 10 milionów osób.

Źródło: Centrum Prasowe PAP

Zobacz konferencję naukową pt. „Marihuana – lek czy zagrożenie?”:


Przypominamy: od 1 września recepty na bezpłatne leki dla pacjentów 75+ wystawiają lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielający świadczeń POZ u danego świadczeniodawcy, pielęgniarki POZ oraz lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae. Kliknij tutaj, żeby przeczytać komentarze ekspertów i pobrać pełną listę bezpłatnych leków dla seniorów.