19 czerwca 2024

Implantacja stentu uwalniającego lek (DES)

Prof. Dariusz Dudek, kierownik II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych SU w Krakowie, o implantacji stentu uwalniającego lek (DES). Zabieg przeprowadzono kilka dni temu w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie u pacjenta, który wymagał leczenia dużego naczynia wieńcowego. To pierwsza w naszym kraju implantacja stentem takiego rozmiaru.

– Stosowanie agresywnego doprężania stentów DES cewnikami balonowymi o większej średnicy (≥ 1,0 mm) skutkować może skróceniem stentu, utratą jego właściwości mechanicznych, warunkujących utrzymanie właściwego przepływu krwi, a także utratę integralności polimeru odpowiedzialną za niekontrolowane uwalnianie leku do krwioobiegu zamiast do ściany naczynia.

W konsekwencji tego zwiększa się ryzyko wystąpienia nawrotu zwężenia (restenozy) lub zakrzepicy w stencie – najgroźniejszych powikłań wczesnych i odległych zabiegów PCI. Dlatego, lecząc pacjenta ze zwężeniem zlokalizowanym w naczyniu o dużej średnicy, lekarz musi każdorazowo podjąć indywidualną dla danego chorego decyzję, czy może wykonać u niego bezpiecznie i skutecznie zabieg PCI, czy też powinien go jednak skierować do leczenia kardiochirurgicznego.

Wykorzystanie nowoczesnego stentu DES o większej średnicy znacznie rozszerza możliwości współczesnej kardiologii inwazyjnej i pozwoli na rozszerzenie wskazań do leczenia przezskórnego pacjentów z chorobą wieńcową. Ważnym atutem jest możliwość zaprzestania, w uzasadnionych klinicznie przypadkach, stosowania podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT) już po upływie miesiąca od zabiegu implantacji.

Jest to niezwykle istotne szczególnie u pacjentów cechujących się zwiększonym ryzykiem wystąpienia powikłań krwotocznych w trakcie przedłużonego stosowania DAPT. Myślę tutaj przede wszystkim o pacjentach w wieku podeszłym, z niewydolnością nerek, po udarach mózgu, z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy w wywiadzie czy też wymagających przewlekłego stosowania doustnej antykoagulacji.

Wspomniana grupa chorych stanowi znaczący i systematycznie zwiększający się odsetek pacjentów, u których wykonywane są zabiegi PCI, szczególnie w ostrych zespołach wieńcowych. Dotychczas stosowaliśmy u nich klasyczne stenty stalowe (BMS), co wiązało się ze znacznie większym ryzykiem restenozy i konieczności wykonywania kolejnych zabiegów rewaskularyzacji w obserwacji odległej.

Obecnie najlepszym sposobem leczenia tej grupy chorych wydaje się zastosowanie stentów DES drugiej generacji, takich jak Resolute ONYX oraz skrócenie DAPT do miesiąca (jak dla klasycznych stentów BMS).


Więcej na ten temat piszemy tutaj.