18 kwietnia 2024

Inauguracja kampanii „Bezpieczne Leczenie” (foto)

Naczelna Izba Lekarska przygotowuje projekt ustawy o no-fault, a Porozumienie Rezydentów zamierza edukować społeczeństwo, w tym także polityków. W piątek pod Sejmem RP w Warszawie zainaugurowano kampanię „Bezpieczne Leczenie”.

Foto: Mariusz Tomczak/Gazeta Lekarska

W ramach kampanii społecznej „Bezpieczne Leczeni” medycy domagają się wdrożenia w Polsce systemu zapewniającego bezpieczeństwo leczenia pacjentom i pracownikom w oparciu o koncepcje no-fault i kultury sprawiedliwego traktowania, gwarantującego odszkodowania ofiarom zdarzeń niepożądanych bez konieczności znalezienia winnego błędu i w konsekwencji bez wieloletnich procesów sądowych, a lekarzom – brak sankcji karnych w przypadku, gdy błąd nie jest wynikiem ich złej woli czy zaniedbania.

Zdaniem Sebastiana Goncerza, wiceprzewodniczącego Porozumienia Rezydentów, system opieki zdrowotnej jest bardzo złożony, a ochrona zdrowia boryka się z wieloma problemami. Z powodu zawiłości prawnych przed medykami i innymi medykami piętrzone są liczne przeszkody, które utrudniają leczenie. – Cierpią na tym pacjenci – podkreśla wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów.

Patronat nad kampanią „Bezpieczne Leczenie” objęła Naczelna Izba Lekarska. Samorząd lekarski od dawna wskazuje, że obecny kształt przepisów sprawia, że 99 proc. niewinnych lekarzy zostaje przeczołganych przez system, by w razie popełnienia błędu medycznego lub wystąpienia zdarzenia niepożądanego wskazać jednego winnego. Trwają prace nad założeniami do ustawy wprowadzającej „prawdziwy no-fault”, czyli system, którego celem jest stworzenie warunków bezpiecznego leczenia.

W ocenie Naczelnej Izby Lekarskiej, w celu poprawy bezpieczeństwa leczenia, zarówno z perspektywy lekarzy, jak i pacjentów, w systemie ochrony zdrowia powinny zostać wprowadzone regulacje oparte na trzech filarach:

  • wyłączenie lekarzy z odpowiedzialności karnej (z zachowaniem tej odpowiedzialności jedynie w przypadku zgonu pacjenta lub rażącego błędu, którego ocena nie wymaga wiadomości specjalnych), przy niezmiennej odpowiedzialności cywilnej i zawodowej;
  • wprowadzenie rejestru zdarzeń niepożądanych, umożliwiającego analizy skutkujące eliminowaniem błędów medycznych;
  • wdrożenie funduszu kompensacyjnego, gwarantującego pacjentom lub ich rodzinom szybką wypłatę świadczenia, niezależnie od udowodnienia winy.