18 lipca 2024

Infolinia Rzecznika Praw Pacjenta coraz bardziej gorąca

O 32 proc. wzrosła ilość zgłoszeń na infolinię Rzecznika Praw Pacjenta w ciągu ostatnich dwóch lat (2018 i 2019). W ubiegłym roku najwięcej zgłoszeń spośród wszystkich rodzajów świadczeń dotyczyło leczenia szpitalnego.

Foto: pixabay.com

Opracowano kolejny raport podsumowujący ostatnie lata funkcjonowania infolinii Rzecznika Praw Pacjenta.

Dokument identyfikuje obszary, w których może dochodzić do naruszenia praw pacjentów i standardów udzielania świadczeń zdrowotnych oraz określa elementy systemu ochrony zdrowia, wymagające dalszej poprawy i zmian na korzyść pacjentów.

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta istnieje od prawie 12 lat. Jej celem jest udzielanie informacji, wskazywanie możliwości rozwiązania pojawiających się problemów oraz szeroko rozumiana edukacja. W latach 2014-19 dyżurujący odebrali blisko 304,6 tys. sygnałów od pacjentów, które dotyczyły głównie korzystania z podstawowego prawa pacjenta, jakim jest prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

W 2019 r., spośród wszystkich rodzajów świadczeń, najwięcej zgłoszeń dotyczyło leczenia szpitalnego (16 238 zgłoszeń, co stanowiło 24,4%), ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (13 516 zgłoszeń, co stanowiło 20,3%), podstawowej opieki zdrowotnej (9734 zgłoszeń, co stanowiło 14,6%) oraz leczenia uzdrowiskowego (5173 zgłoszeń, co stanowiło 7,8%).

Analiza najczęściej powtarzających się zgłoszeń skłoniła autorów dokumentu do wyodrębnienia szeregu postulatów, w tym m.in.:

  • skrócenia czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego w poszczególnych rodzajach świadczeń
  • zwiększenia dostępu do świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży na psychiatrycznych oddziałach dziecięcych
  • zwiększenia dostępu oraz podniesienie poziomu koordynacji w leczeniu rehabilitacyjnym
  • podniesienia jakości opieki zdrowotnej nad osobami w podeszłym wieku
  • skoordynowania wsparcia i opieki nad pacjentami nieporadnymi/niesamodzielnymi
  • utworzenia ogólnopolskiej bazy wiedzy o problemach zdrowotnych
  • uregulowania odpowiedzialności zawodowej pozostałego personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych
  • wprowadzenia możliwości dopłaty do wyższej jakości wyrobu medycznego
  • wdrożenia modelu szybkiej i adekwatnej rekompensaty za utracone zdrowie
  • podniesienia jakości żywienia w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych całodobowo.

Z pełną treścią raportu można zapoznać się na stronie internetowej RPP.