19 czerwca 2024

Śląsk: informatyzacja szpitala w Toszku

Samodzielnym Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Psychiatryczny w Toszku (powiat gliwicki) będzie miał nowoczesny system informatyczny, a wdrożone oprogramowanie umożliwi wykonywanie e-usług. Informatyzacja umożliwi sprawniejsze zarządzanie całą placówką.

Foto: Lidia Sulikowska

W ramach projektu, którego wartość przekracza 3,3 mln zł brutto, zostanie zainstalowanych szereg modułów wspierających m.in. pracę izby przyjęć, przychodni, apteki szpitalnej, laboratorium oraz część administracyjną szpitala.

Placówka będzie mogła korzystać z m.in. systemu bezpiecznej cyfrowej dokumentacji medycznej czy elektronicznej rejestracji pacjentów. Firma informatyczna odpowiedzialna za realizację projektu dostarczy i uruchomi serwery i macierze, a także sprzęt komputerowy.

Celem działania toszeckiego szpitala jest udzielanie świadczeń medycznych, zapobieganie powstawaniu i rozpowszechnianiu zaburzeń psychicznych, szerzenie oświaty zdrowotnej, kształcenie kadr medycznych (w tym m.in. lekarzy, psychologów, pielęgniarek) oraz prowadzenie prac badawczych w dziedzinach medycznych.

SP ZOZ w Toszku posiada kilka oddziałów psychiatrycznych ogólnych, dwa oddziały psychiatryczne sądowe, a także: internistyczny, sądowy odwykowy, psychiatryczny przewlekły oraz detoksykacji alkoholowej.


Więcej o psychiatrii piszemy tutaj.