22 kwietnia 2024

Istotne kompetencje samorządu

Niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie potwierdził istotne kompetencje samorządu aptekarskiego w zakresie opiniowania wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki. To ważna informacja także dla przedstawicieli innych zawodów zaufania publicznego.

Foto: imageworld.pl

19 marca w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie rozpatrywana była skarga, którą spółka Farmacja Polska Apteki Główne złożyła przeciwko Naczelnej Radzie Aptekarskiej. Spór dotyczył opinii wydawanej przez organy samorządowe w ramach postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej przed wojewódzkim inspektorem farmaceutycznym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie skargę oddalił. Zdaniem sądu, organ samorządu aptekarskiego, wypowiadając się odnośnie nazwy apteki i ewentualnego naruszenia w nazwie zakazu reklamy aptek, nie wchodzi w kompetencje wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego. Ponadto sąd uznał, że:

  • organy samorządowe mają prawo wypowiadać się w ramach postępowania o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej we wszystkich sprawach mieszczących się w zakresie ich właściwości, a nie jedynie w kwestii, czy osoba wskazana na kierownika apteki daje rękojmię należytego prowadzenia apteki, czy też nie,
  • organ samorządowy, wypowiadając się odnośnie nazwy apteki i ewentualnego naruszenia w nazwie art. 94a ustawy Prawo farmaceutyczne, nie wchodzi w kompetencje wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i nie narusza obowiązujących w tym zakresie przepisów.

mt