22 czerwca 2024

IV Mistrzostwa Polski w Brydżu Sportowym

W dniach 15-16 maja 2015 r. odbędą się IV Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodowych w Brydżu Sportowym. Celem zawodów jest popularyzacja brydża sportowego wśród przedstawicieli samorządów zawodów zaufania publicznego (zgodnie z art. 17 Konstytucji RP) oraz integracja środowisk zawodowych.

Foto: Mariusz Cieszewski, MSZ

Do rywalizacji o medale Mistrzostw Polski mają prawo ubiegać się członkowie wpisani do rejestru samorządów zawodowych:

 • adwokatów,
 • aptekarzy,
 • architektów,
 • biegłych rewidentów,
 • doradców podatkowych,
 • diagnostów laboratoryjnych,
 • inżynierów budownictwa,
 • komorników,
 • kuratorów sądowych,
 • lekarzy i lekarzy dentystów,
 • lekarzy weterynarii,
 • notariuszy,
 • pielęgniarek i położnych,
 • psychologów,
 • radców prawnych,
 • rzeczników patentowych.

Regulamin sportowy zawodów:

1. Wszystkie turnieje mają formułę otwartą. Zapraszamy zawodników z różnych zawodów do pary z przedstawicielem innego samorządu lub samorządowego teamu.

2. Turnieje par i teamów odbywają się zgodnie z regulaminem PZBS.

3. Obowiązuje zakaz stosowania systemów licytacyjnych wysoce sztucznych.

4. Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator oraz sędzia zawodów.

5. Wpisowe do turniejów wynosi 30 zł od osoby.

6. W każdym z turniejów zostaną wyłonione 3 najlepsze pary oraz 3 teamy, które uzyskają tytuły Mistrza oraz I i II wicemistrza Polski Samorządów Zawodowych.

7. W klasyfikacji Mistrzostw Polski Samorządów Zawodowych uwzględnione będą tylko pary spełniające warunki uczestnictwa, a w turnieju teamów zespoły mające w składzie co najmniej 3 przedstawicieli danego samorządu (np. lekarzy, adwokatów, radców prawnych, aptekarzy etc.). W klasyfikacji długofalowej uwzględniane będą również wyniki uzyskane z partnerem niebędącym przedstawicielem tego samego samorządu.

8. Nagrody – zgodnie z regulaminem PZBS. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc w turniejach indywidualnych, par i teamów oraz klasyfikacji długofalowej otrzymają dodatkowo medale, puchary i pamiątkowe dyplomy. Przedstawiona zostanie również klasyfikacja w poszczególnych samorządach.

9. Mistrzostwa odbędą się w siedzibie Mazowieckiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 36 B w terminach:

 • 15 maja 2015 r., godz. 11.00 – indywiduel,
 • 15 maja 2015 r., godz. 17.30 – maxy,
 • 16 maja 2015 r., godz. 11.00 – impy,
 • 16 maja 2015 r., godz. 16.30 – teamy.

IV Mistrzostwa Polski Samorządów Zawodowych rozgrywane będą w klasyfikacji łącznej ww. konkurencji.

Organizatorzy: