12 kwietnia 2024

Izba i PTSG. Współpraca ze stomatologią geriatryczną

Na początku maja doszło do podpisania listu intencyjnego o współpracy pomiędzy Okręgową Izbą Lekarską w Warszawie i tamtejszą komisją ds. lekarzy dentystów a Polskim Towarzystwem Stomatologii Geriatrycznej.

Foto: pixabay.com

Obszarem wspólnych działań ma być m.in. praca dydaktyczna, badawcza i naukowa oraz realizacja wspólnych projektów dotyczących działalności samorządu lekarskiego i polityki stomatologicznej, promocji zdrowia jamy ustnej wśród seniorów, a także rozwój nauki z zakresu stomatologii geriatrycznej.

W liście zaznaczono, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy musi dojść do zawarcia szczegółowej umowy o współpracy. Jednym z pierwszych wspólnie realizowanych przez OIL w Warszawie i PTSG przedsięwzięć ma być konferencja naukowa.