13 czerwca 2024

J. Kraszewski: W czasie pandemii trzeba chronić szpitale specjalistyczne

Na pracę szpitali specjalistycznych, zwłaszcza onkologicznych, nie powinna wpływać bieżąca sytuacja epidemiczna, tak by niezbędną pomoc mogli uzyskać pacjenci wymagający opieki specjalistycznej.

Jakub Kraszewski. Foto: arch. UCK

Komentuje Jakub Kraszewski, dyrektor naczelny Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku:

– Jesteśmy przygotowani do elastycznego rozwinięcia struktur na potrzeby walki z COVID-19, ponieważ „przetrenowaliśmy” to już dwukrotnie. Jeśli w związku z nadejściem kolejnej fali pandemii pojawi się duży wzrost liczby osób zakażonych i będzie potrzebne wsparcie, gdy zapełnią się szpitale tymczasowe i placówki przekształcone na szpitale covidowe, niezwłocznie uruchomimy również naszą bazę.

W krótkim czasie jesteśmy w stanie wygospodarować 120 łóżek covidowych. Cały czas obsługujemy zakresy covidowe, które nam przypisano, takie jak położnictwo czy ginekologia. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne pełni funkcję m.in. centrum onkologii, szpitala kardiologicznego czy – w ramach pilotażu – centrum udarowego. Leczymy pacjentów w wielu wysoko specjalistycznych dziedzinach.

Takie placówki trzeba jak najdłużej chronić przed ograniczeniem działalności z powodu pandemii i, o ile jest to możliwe, izolować przed napływem pacjentów, których problem zdrowotny stanowi wyłącznie infekcja wirusowa. Każdy szpital może udzielić pomocy określonej grupie chorych.

Oczywiście możemy leczyć tylko pacjentów covidowych, ale to trochę mija się z celem, ponieważ „wypieramy” wtedy z naszej placówki tych, którzy potrzebują opieki specjalistycznej w ramach innych zakresów. Szpitale covidowe powinny być placówkami podstawowego zabezpieczenia, natomiast szpitale specjalistyczne, zwłaszcza onkologiczne, najlepiej gdyby zostały wyłączone z tego typu działań, tak by na ich pracę nie wpływała sytuacja epidemiczna.

Z punktu widzenia personelu medycznego, jak i pacjentów, bardzo ważne jest zabezpieczenie barierowe, bo ryzyko pogorszenia stanu zdrowia z powodu COVID-19 zdecydowanie wzrasta. Niezwykle istotne są także szczepienia. Dzięki temu, że miały one miejsce w naszym szpitalu już w styczniu, uchroniło nasz personel przed zachorowaniem w czasie wiosennej fali koronawirusa.

Redakcja: Mariusz Tomczak