18 maja 2024

Jak Bank Mleka Kobiecego pomaga maluchom?

Ponad 600 noworodków i wcześniaków otrzymało dotąd pomoc dzięki działającemu przy toruńskim Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym Banku Mleka Kobiecego. Misją funkcjonującej trzeci rok placówki jest zapewnienie tego najzdrowszego w pierwszym etapie życia pokarmu wszystkim urodzonym przedwcześnie i chorym maluchom.

Foto: Szymon Zdziebło, tarantoga.pl

Honorowe dawczynie od kilku miesięcy mogą dzielić się nadmiarem pokarmu także za pośrednictwem poradni laktacyjnej w Szpitalu Biziela.

– Bank powstał dzięki wsparciu samorządu województwa. Stworzony w oparciu o krajowe i europejskie doświadczenia w tej dziedzinie system pozyskiwania, przechowywania i dystrybucji mleka kobiecego jest w stu procentach bezpieczny – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Mleko od zdrowych dawczyń (wolontariuszek) jest tu najpierw poddawane procesowi pasteryzacji, potem badaniu mikrobiologicznemu, a następnie mrożone do temperatury minus 20 stopni Celsjusza i starannie przechowywane w szafach chłodniczych ze stałą, monitorowaną temperaturą.

W minionym roku współpracowały z nim 32 dawczynie – młode mamy w okresie laktacji, dysponujące nadwyżkami mleka przy karmieniu własnego potomstwa. Uzyskano blisko 300 litrów mleka, wykonując jednocześnie 2 tysiące badań jego składu oraz 170 procesów pasteryzacji.

Pokarm wykorzystano jako wsparcie terapii i procesu dochodzenia do zdrowia 288 noworodków (621 od dnia uruchomienia banku). Hospitalizowane maluchy korzystały z niego średnio przez 5 dni. BMK udzielił też w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy 1500 porad i konsultacji laktacyjnych.

W 2015 roku do lecznic współpracujących z bankiem – poza toruńskimi są w tej grupie bydgoski Szpital Jurasza i Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. Pirogowa w Łodzi – dołączył bydgoski Szpital Uniwersytecki im. Biziela.

Bank przekazuje bezpieczny mikrobiologicznie i wartościowy pod względem składu pokarm klinicznemu oddziałowi noworodków i wcześniaków. Współpraca placówek obejmuje też pozyskiwanie mleka – ochotniczki z Bydgoszczy i okolic mogą się teraz zgłaszać nie tylko do toruńskiego BMK, ale też do poradni laktacyjnej w Bizielu.

BMK prowadzi też prace badawcze, m.in. we współpracy z Politechniką Gdańską i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, w tym nowatorskie badania nad składem pokarmu kobiecego. Część z nich prezentowano już na międzynarodowych forach neonatologicznych, podczas konferencji w kraju i za granicą.

Związani z BMK eksperci dzielą się doświadczeniem – przedstawiciel banku jest członkiem zespołu opracowującego przepisy regulujące funkcjonowanie tego typu instytucji w naszym kraju.