22 kwietnia 2024

Jak lekarze pomagają ofiarom kataklizmu w Syrii i Turcji?

Sytuacja w Syrii i Turcji jest dramatyczna. W wyniku trzęsienia ziemi kilka tysięcy osób zginęło, a wiele placówek ochrony zdrowia zostało zniszczonych – poinformowała organizacja Lekarze bez Granic redakcję „Gazety Lekarskiej”.

Foto: G. Borowiec, J. Filip/PSP

W północno-zachodniej Syrii, gdzie obecne są zespoły Lekarzy bez Granic, wiele budynków uległo całkowitemu zniszczeniu lub grozi zawaleniem w każdym momencie. Najbardziej ucierpiały okolice Jandaris i Aleppo. Ciągle rośnie liczba stwierdzonych zabitych i rannych.

Na skutek zniszczeń i możliwości dalszych wstrząsów i zawaleń, tysiące ludzi straciło lub opuściło swoje domy. Śpią pod gołym niebem lub w samochodach. Ich sytuację pogarsza pogoda – minusowe temperatury i opady śniegu.

Trzęsienie ziemi

W wyniku trzęsienia ziemi ucierpiało również wiele szpitali i placówek ochrony zdrowia. Wiele z nich ciągle działa, ale niektóre – jak szpital w Jandaris – zostały wyłączone z użytku. Ze względu na zagrożenie zawaleniem budynków, Lekarze bez Granic musieli ewakuować dwa prowadzone przez organizację ośrodki opieki okołoporodowej.

Obecnie w Syrii potrzebna jest zarówno pomoc medyczna, jak i podstawowa pomoc humanitarna dla osób, które straciły domy lub nie mogą do nich wrócić. Ludzie potrzebują schronienia, jedzenia, koców, środków higien i lekarstw. Brakuje paliwa, prądu, dostępu do czystej wody i sanitariatów. Lekarze bez Granic obserwują duże zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną dla osób, które straciły domy, bliskich lub po prostu były świadkami zniszczeń o niespotykanej skali.

Zabici i ranni

Od pierwszych godzin katastrofy personel medyczny Lekarzy bez Granic skoncentrował się na działaniach ratunkowych, przyjmując i opatrując setki rannych. W ciągu pierwszych dwóch dni w samym Aleppo i Idlib placówki medyczne wspierane przez Lekarzy bez Granic przyjęły ponad 4 tys. rannych.

Do akcji ratunkowych w rejonie Idlib skierowane zostały również zespoły mobilne i karetki Lekarzy bez Granic. W Idlib i Aleppo doświadczony personel wzmocnił obsadę medyczną szpitali przyjmujących rannych, zwiększona została liczba łóżek w prowadzonych przez organizację ośrodkach zdrowia.

Pomoc medyczna

Organizacja dostarcza materiały medyczne i ratunkowe lokalnym służbom ratowniczym i medycznym – pomoc taką otrzymały 23 szpitale i przychodnie w Idlib. Lekarze bez Granic dostarczyli również podstawową pomoc w postaci kocy, jedzenia i artykułów higienicznych 2500 rodzinom w szczególnie dotkniętych skutkami trzęsienia ziemi rejonach Jindris, Afrin i Aleppo.

Równolegle do działań związanych z katastrofą, Lekarze bez Granic kontynuują dotychczasowe, regularne działania medyczne w Syrii. W placówkach medycznych nie dotkniętych trzęsieniem ziemi, zapewniają konieczną opiekę ludziom najbardziej jej potrzebującym, kobietom w ciąży, osobom chorującym przewlekle.