21 maja 2024

Jak oddać osocze? Jakie są kryteria dawcy? Czy są przywileje?

Osoby, u których przebieg choroby COVID-19 jest ciężki, potrzebują przeciwciał w walce z zakażeniem. Osocze pobrane podczas jednej wizyty może zostać zastosowane aż u trzech pacjentów, co pozwala ratować ich zdrowie i życie.

Foto: Krystian Maj / KPRM

Osocze może zostać pobrane od osób:

 • w wieku 18-65 lat, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2 (potwierdzone testem bądź wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl),
 • o wadze minimum 50 kg,
 • po wyzdrowieniu, u których minęło:
  • co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów lub
  • 18 dni od zakończenia izolacji,
 • po spełnieniu podstawowych kryteriów kwalifikacji dla dawców krwi m.in.:
  • należy być zdrowym i nie leczyć się z powodu chorób przewlekłych,
  • w przypadku osób, które miały w przeszłości przetaczaną krew lub jej składniki oraz kobiet po przebytej ciąży, wymagane będą dodatkowe badania, które zostaną przeprowadzone w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Jeśli wiesz, że jesteś ozdrowieńcem oraz spełniasz kryteria dawcy, możesz rozpocząć proces oddania osocza (prezentujemy go poniżej).

1. Wstępny wywiad i wyznaczenie terminu

Procedura pobrania osocza trwa ok. 30-40 minut, aby zapewnić bezpieczeństwo oraz komfort wprowadzono możliwość telefonicznego lub internetowego zapisu na konkretny dzień/godzinę.

2. Rejestracja w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (CKiK)

Do CKiK należy zgłosić się z dokumentem, potwierdzającym tożsamość.

3. Procedura kwalifikacji wraz z pobraniem próbki krwi

Po zarejestrowaniu pobierane są próbki krwi do wykonania badań laboratoryjnych kwalifikujących do oddania krwi.

4. Badanie lekarskie i decyzja o dopuszczeniu do oddania osocza lub krwi pełnej

Lekarz przeprowadza ocenę wyników badań laboratoryjnych, analizuje informacje zawarte w wypełnionym kwestionariuszu i na podstawie zebranych informacji kwalifikuje do oddania krwi lub jednego z jej składników.

5. Pobranie osocza lub krwi pełnej

Osocze pobierane jest w CKiK na dwa sposoby:

 • metodą plazmaferezy – podczas jednego zabiegu (jednego wkłucia) pobierana jest krew, która jest rozdzielana na osocze i pozostałe składniki, następnie przetaczane z powrotem do tej samej żyły. Służy do tego specjalistyczny sprzęt zwany separatorem. Ta metoda pozwala na uzyskanie do 750 ml osocza. Oddanie osocza trwa od 30 do 40 minut.
 • z pobranej krwi pełnej, która następnie jest dzielona na osocze oraz krwinki czerwone i płytki krwi, które również mogą zostać wykorzystane w lecznictwie. Jednorazowo można uzyskać w ten sposób ok. 200 ml osocza. Oddanie krwi pełnej trwa ok. 10 minut.

Osoby, które oddadzą osocze, mogą skorzystać z kilku przywilejów:

 • 2 dni wolne od świadczenia pracy dla Honorowych Dawców Osocza i Honorowych Dawców Krwi,
 • ulga za transport kolejowy i transport miejski (33%),
 • pakiet konsultacji medycznej przez rok od ostatniego oddania krwi,
 • prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych,
 • bon na 3 darmowe przejazdy autostradą,
 • ulga PIT – osocze krwi to darowizna, którą można odliczyć od podatku.

We wtorek rzecznik ministra zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że powstaną przepisy premiujące osoby honorowo oddające osocze. – Chodzi o to, by mogły one korzystać z tych samym uprawnień co osoby oddające krew – powiedział.

Źródło: KPRM