22 maja 2024

Jak pandemia wpłynęła na rynek apteczny?

Wartość rynku farmaceutycznego w Polsce za rok 2020 wyniosła 37,2 mld zł. Gdzie były wzrosty, a w których obszarach zanotowano spadki? Co zmieniła pandemia? Zapraszam do zapoznania się z raportem podsumowującym ten wyjątkowy rok, udostępnionym dzięki uprzejmości firmy IQVIA Polska.

Infografika: Gazeta Lekarska (źródło: IQVIA Polska)

W tym roku prezentujemy materiał dotyczący sytuacji na rynku farmaceutycznym w sposób graficzny, a nie opisowy – zachęcam do przeprowadzenia samodzielnej analizy. Analizie podlega szczególny czas – rok początku światowej pandemii COVID-19.

W artykułach z lat poprzednich zauważałem, że „obracamy miliardami” i to się nie zmienia, a nawet odnotowuje się dalszy wzrost o 2,2 proc. Tendencję wzrostową zauważamy szczególnie na rynku leków bez recepty (z rekordowym wzrostem sprzedaży internetowej). Wszelkie rekordy biją wartości obrotów związane ze sprzedażą pulsoksymetrów i termometrów.

Ciekawa jest również analiza dotycząca wystawianych recept i konsultacji lekarskich. Trochę zaskakuje wyraźna dominacja psychiatrii. Próby roku 2020 nie wytrzymały apteki, których liczba uległa znacznej redukcji, na czym skorzystała sprzedaż internetowa. Zachęcam do szczegółowej analizy tych wszystkich zagadnień.

Mariusz Janikowski, przewodniczący Zespołu ds. Farmakoterapii i Polityki Lekowej NRL