21 kwietnia 2024

Jak pobrać zaświadczenie o wyniku PES

Lekarze i lekarze dentyści mają już możliwość samodzielnego pobrania zaświadczenia o wyniku Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) – informuje Centrum e-Zdrowie (CeZ).

Foto: pixabay.com

Nowa funkcja została dodana kilka dni temu do wersji 2.4.0.1 SMK I. „Jest to kolejne ułatwienie, które zostało wdrożone dzięki szerokim konsultacjom z użytkownikami SMK prowadzonymi przez Naczelną Izbę Lekarską” – podkreśla NIL na stronie internetowej.

Instrukcja pobrania zaświadczenia o wyniku PES jest dostępna na stronie CeZ pod adresem: https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/pobieranie-zaswiadczenia-o-wyniku-pes.

Zasady przeprowadzania PES są uregulowane w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz w zatwierdzonym przez ministra zdrowia regulaminie przeprowadzania PES, który obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.