24 kwietnia 2024

Jak postępować z chorymi na COVID-19 leczonymi w domu?

W sytuacji pogorszenia przebiegu choroby COVID-19, pacjent powinien jak najszybciej trafić do szpitala, gdzie może uzyskać skuteczne leczenia. Nie należy opóźniać kierowania pacjenta do leczenia szpitalnego.

Foto: pixabay.com

Tak brzmi jedno z zaleceń zawartych w stanowisku konsultantów krajowych: medycyny rodzinnej, chorób zakaźnych oraz anestezjologii i intensywnej terapii we współpracy z Radą Medyczną przy premierze, które zostało opublikowane we wtorek na stronie Ministerstwa Zdrowia.

„Pacjent leczony z powodu COVID-19 w warunkach domowych, zwłaszcza z czynnikami ryzyka ciężkiego przebiegu choroby, wymaga stałego monitorowania z uwagi na ryzyko nagłego pogorszenia stanu zdrowia” – czytamy na stronie www.gov.pl.

„Leczenie stosowane w łagodnym przebiegu sprowadza się do stosowania leków objawowych, jak w innych ostrych infekcjach wirusowych dróg oddechowych. W sytuacji pogorszenia przebiegu choroby, pacjent powinien jak najszybciej trafić do szpitala, gdzie ma szansę na uzyskanie skutecznego leczenia. Nie należy opóźniać kierowania pacjenta do leczenia szpitalnego” – wskazali eksperci.

Autorzy dokumentu nie zalecają stosowania deksametazonu u chorych na COVID-19 leczonych w domu oraz odradzają stosowanie tlenoterapii domowej w ostrej fazie choroby w związku z ryzykiem gwałtownego pogorszenia zagrażającego życiu. „Konieczność stosowania tlenoterapii w leczeniu COVID-19 stanowi bezwzględne wskazanie do hospitalizacji” – wskazali eksperci.

Nie zalecają również stosowania w leczeniu COVID-19 leków o potencjalnym działaniu przeciwwirusowym charakteryzujących się – jak podkreślili – wątpliwą skutecznością lub o dowiedzionej nieskuteczności, w tym: amantadyny, chlorochiny, hydrochlorochiny, lopinawiru z rytonawirem, azytromycyny.

„Znaczne ilości danych z badań klinicznych, w tym największych – SOLIDARITY, RECOVERY i REMAP-CAP wskazują na brak korzyści ze stosowania chlorochiny, hydroksychlorochiny, azytromycyny i lopinawiru z rytonawirem u chorych na COVID-19. Opublikowane wyniki badań nie uzasadniają stosowania amantadyny u chorych na COVID-19” – podkreślono.

Pełna treść zaleceń jest dostępna na stronie Ministerstwa Zdrowia.