28 lutego 2024

Jak wykryć bakterię Legionella pneumophila

Od kilku dni w Innowacyjnym Centrum Medycznym Instytutu Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk (IGC PAN) wykonać badanie na obecność materiału genetycznego bakterii Legionella pneumophila metodą Real-Time PCR w próbce pobranej od pacjenta.

Foto: IGC PAN

Najwięcej przypadków zakażenia legionellą do tej pory potwierdzono w Rzeszowie, ale zakażenia wykryto też w innych województwach: wielkopolskim, małopolskim i lubelskim.

Legionella pneumophila występuje w zbiornikach wodnych oraz wilgotnej glebie. Bakterią tą można zakazić się poprzez wdychanie skażonych kropelek wody, nie przenosi się ona jednak z człowieka na człowieka.

Legionella pneumophila to Gram-ujemna pałeczka wywołująca legionellozę, wśród której wyróżnia się grypopodobną gorączkę Pontiac oraz chorobę o cięższym przebiegu, zwaną chorobą legionistów. „Choroba legionistów” często przebiega z zapaleniem płuc i stanowi mniej niż 10 proc. wszystkich zachorowań, z których 20 proc. kończy się śmiercią.

Pierwsze objawy legionellozy pojawiają się najczęściej w ciągu 2-10 dni od zakażenia. Jeżeli u pacjenta występują dolegliwości takie jak gorączka, dreszcze, bóle mięśni i stawów, osłabienie, suchy kaszel, zaburzenia oddychania, nudności, wymioty czy biegunka, warto wykonać badanie potwierdzające lub wykluczające obecność bakterii Legionelli.

Badanie w kierunku zakażenia bakterią Legionella pneumophila w Innowacyjnym Centrum Medycznym IGC PAN przeprowadzane jest zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a stosowane w laboratorium testy posiadają certyfikaty CE-IVD. Materiał biologiczny do badania stanowi wymaz z jamy ustnej. Czas oczekiwania na wynik to 3 dni robocze. Badanie jest odpłatne.

Szczegółowe informacje i rejestracja jest dostępna na stronie: https://rejestracja.igcz.poznan.pl.