19 czerwca 2024

Jakie są naprawdę stawki za dyżury lekarskie?

Na stronie internetowej Naczelnej Izby Lekarskiej pojawiło się pismo dotyczące wypowiedzi prezesa Polskiej Federacji Szpitali Jarosława J. Fedorowskiego opublikowanej 13 lipca br. przez tygodnik „Wprost”.

Foto: freeimages.com

W materiale prasowym pt. „Pielęgniarska zapaść” autorstwa Krystiana Lurki pojawiła się wypowiedź Jarosława J. Fedorowskiego dotycząca stawek za dyżury lekarskie.

W związku z tą publikacją pojawiły się wątpliwości ze strony prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza, na jakich danych opierał się prezes PFS, stwierdzając, że stawka za godzinę dyżuru nocnego dla lekarzy wynosi około 80 zł?

„Jeżeli podana kwota jest wynikiem prowadzonych przez Polską Federację Szpitali badań – chętnie zapoznamy się z tymi wynikami. Ogólnopolskie dane dotyczące średniej dyżurowej byłyby dla nas materiałem bardzo cennym tym bardziej, że w przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia wynikach z ankiet dotyczących zarobków lekarzy nigdy nie wyodrębniano stawki za dyżury” – czytamy w piśmie prezesa NRL do szefa PFS.

„Według sygnałów otrzymywanych od lekarzy, ta stawka jest dużo niższa niż podana przez Pana Prezesa i wynosi około 50 zł brutto, a w przypadku młodych lekarzy rezydentów bywa niższa nawet do poziomu, który został przez Pana podany jako poziom stawki dla pielęgniarek, czyli 20 zł brutto. Dlatego też bez konkretnych danych opracowanych na podstawie konkretnych ankiet stwierdzenie Pana Prezesa o stawce ogólnopolskiej jest bardzo krzywdzące dla całego środowiska lekarskiego” – napisał prezes NRL.