18 czerwca 2024

Jerzy Woy-Wojciechowski: Naprawdę warto

Początek lata 2015 r. przyniósł tysiącom lekarzy, historykom i bibliofilom wielką radość. Ukazał się 1 tom dzieła „Dzieje medycyny w Polsce” pod redakcją naukową prof. Wojciecha Noszczyka.

Ta, tak bardzo oczekiwana, publikacja, wydana w jubileuszowym roku 70 lat działalności Wydawnictwa Lekarskiego PZWL, obejmuje okres od czasów najdawniejszych do roku 1914, czyli do wybuchu I wojny światowej.

Ten pięknie wydany wolumin formatu 210 x 280 mm, w twardej oprawie, obejmujący 520 stron, drukowanych na znakomitym papierze, o co zadbał wydawca, red. Jolanta Jedlińska, jest pierwszym tego rodzaju dziełem w polskiej literaturze medycznej.

Z wielkim uznaniem należy podkreślić czytelny druk oraz walory artystyczne „Dziejów Medycyny”. Już pierwsza strona, na której znajduje się „Przysięga Hipokratesa”, zachwyca umieszczeniem w tle zarysu sztychu głowy ojca medycyny z wyspy Kos, autorstwa Petera Paula Rubensa z 1638 r.

W przedmowie prof. Franciszek Kokot podkreśla, jak ryzykownym i trudnym zadaniem było „obiektywne spojrzenie na wiele wieków faktów, mitów i przypuszczeń”, w tak trudnych warunkach geopolitycznych i gospodarczych, by „Dzieje Medycyny” miały podstawy naukowe. Podkreśla też, że nawet najgorsze sytuacje w naszej trudnej historii nie ograniczały tego, by zawsze spieszyć z pomocą chorym.

Zarówno „Przedmowa”, jak „Wstęp do pierwszego tomu” są pióra wielkiego miłośnika historii oraz dzieł z zakresu historii medycyny – prof. Wojciecha Noszczyka. Omawia on dotychczas wydane prace z historii medycyny oraz słowniki, podkreślając, że żadna, nawet tak znakomita praca, jak „Historia medycyny filozoficznie ujęta”, Władysława Szumowskiego z 1935 r. nie ujmuje całościowo dziejów polskiej medycyny.

Jerzy Woy-Wojciechowski

Źródło: „Gazeta Lekarska” nr 11/2015