12 czerwca 2024

60-lecie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

28 lutego 1954 roku Sekcję Kardiologii, istniejącą przy Towarzystwie Internistów Polskich, przekształcono w Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Misją PTK jest profilaktyka oraz zwalczanie chorób serca. W tym roku minęło 60 lat od tego wydarzenia.

Foto: Marta Jakubiak

Z tej okazji odbyła się konferencja prasowa, w której wziął udział m.in. prezes Zarządu Głównego PTK prof. Zbigniew Kalarus oraz dotychczasowi prezesi Towarzystwa: prof. Janina Stępińska, prof. Waldemar Banasiak, prof. Adam Torbicki, prof. Andrzej Cieśliński, prof. Michał Tendera i prof. Witold Rużyłło, a także krajowi konsultanci w dziedzinie kardiologii i kardiochirurgii: prof. Grzegorz Opolski i prof. Marian Zembala.

Podczas konferencji poruszono także takie zagadnienia jak: stan polskiej kardiologii na tle kardiologii europejskiej oraz współpraca kardiologów z lekarzami innych dziedzin w zakresie opieki nad pacjentem kardiologicznym.

W obecnej kadencji do priorytetowych tematów należą: chory po przebytym zawale serca oraz udar niedokrwienny mózgu w następstwie migotania przedsionków. Towarzystwo tworzą 22 sekcje skupione w 19 oddziałach na terenie całej Polski. PTK należy do European Society Cardiology. Więcej na ten temat w najbliższym wydaniu „Gazety Lekarskiej” nr 4/2014 – już teraz zapraszamy do lektury.

mj