20 kwietnia 2024

Kanada: słabnie ocena ochrony zdrowia

Wśród Kanadyjczyków spada zadowolenie z systemu opieki zdrowotnej. Wyniki sondażu Angus Reid Institute i Canadian Medical Association przeprowadzonego 1-8 sierpnia 2023 r. pokazują, że aż 68 proc. ankietowanych uważa, że jakość opieki zdrowotnej pogorszyła się w ciągu ostatnich 10-15 lat.

Foto: pixabay.com

W podobnym badaniu sprzed ośmiu lat tak słabe zdanie na temat rodzimej ochrony zdrowia miało 42 proc. Kanadyjczyków. Co więcej, tylko jedna czwarta badanych jest optymistycznie nastawiona do poprawy systemu w ciągu najbliższych dwóch lat. Ponad 80 proc. uważa, że władze powinny traktować opiekę zdrowotną priorytetowo.

Nie ma jednak jednoznacznej opinii, jak zmieniać system. Kanadyjska ochrona zdrowia ma w ciągu najbliższej dekady otrzymać ze specjalnego rządowego funduszu dodatkowo ponad 46 mld dolarów, ale zdaniem 66 proc. ankietowanych samo dorzucenie dodatkowych pieniędzy jej nie naprawi, bo potrzebne są zmiany systemowe.

Które obszary wymagają najpilniejszej poprawy? Badani wskazywali m.in. na zapewnienie całodobowego dostępu do oddziałów ratunkowych, skrócenie czasu oczekiwania na operację, ale też redukcję stresu i wypalenia zawodowego wśród personelu medycznego. Poprawy wymaga też dostęp do lekarza rodzinnego (general practitioner, GP).

Według badania 19 proc. Kanadyjczyków nie ma przypisanego GP, a 38 proc. szukało go ponad rok. 29 proc. z tych, którzy mają swojego lekarza rodzinnego, zgłasza problem z umówieniem się na wizytę. Kolejne 37 proc. twierdzi, że umówienie wizyty trwa kilka dni. Ponad 60 proc. badanych jest za ułatwieniem zagranicznym lekarzom uzyskania prawa wykonywania zawodu w tym kraju, jeśli miałoby to polepszyć dostęp do świadczeń medycznych.

Źródło: CMA / angusreid.org