17 kwietnia 2024

Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia

Wczoraj, 30 marca, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Maciej Hamankiewicz, jako przedstawiciel środowiska zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, odebrał symboliczny ogień Kanonizacyjnej Iskry Miłosierdzia z rąk kard. Stanisława Dziwisza. Iskrę przekazano również prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu, który objął wydarzenie honorowym patronatem.

Foto: Michał Ziółkowski

Uroczyste przekazanie Iskry nastąpiło przed zakończeniem mszy świętej w łagiewnickiej świątyni, której przewodniczył metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz. Eucharystię koncelebrował m.in. nuncjusz apostolski w Polsce, abp Celestino Migliore. W homilii kardynał przypomniał, że za trzy tygodnie Jan Paweł II zostanie ogłoszony świętym i każdy człowiek może nosić w sobie Bożą iskrę miłosierdzia.

– Odbierałem Iskrę Miłosierdzia z myślą o zaufaniu do zawodu lekarza, o poszanowaniu dla misji, którą przychodzi nam pełnić każdego dnia, i potrzebie tej iskry, tego ognia, który może być przekazywany ludziom chorym – podkreśla prezes Naczelnej Rady Lekarskiej.

W niedzielę Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia otrzymali przedstawiciele kilkudziesięciu instytucji kościelnych, państwowych i społecznych, a także mediów. Oprócz prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej byli wśród nich m.in. prezes Zarządu Głównego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Waldemar Pawlak, przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prof. Wiesław Banyś, prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Andrzej Rzepliński i Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Działoszyński. Uroczystości transmitowały TVP1 i TVP Polonia.

Do „rozniecania iskry Bożej łaski” i „przekazywania światu ognia miłosierdzia” bł. Jan Paweł II wezwał podczas konsekracji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w sierpniu 2002 roku. Było to bezpośrednie nawiązanie do słów, które skierował Jezus do św. Faustyny Kowalskiej: „[Z Polski] wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostateczne przyjście moje”. „W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! (…) Bądźcie świadkami miłosierdzia!” ‒ mówił wtedy Ojciec Święty.

W grudniu 2003 roku Jan Paweł II pobłogosławił ogień, który od tamtej pory pali się nieustannie pod obrazem Jezusa Miłosiernego w łagiewnickiej świątyni.

mt