24 maja 2024

Kardiologia. Prewencja i profilaktyka ważniejsza niż kiedykolwiek

To trudny rok nie tylko dla polskiej medycyny. Wciąż rosnące potrzeby pacjentów kardiologicznych, nie do końca zaspokajane przed pandemią, teraz stały się jeszcze większe.

Foto: pixabay.com

Podczas tegorocznej konferencji Kardiologia Prewencyjna 2020 (jest zaplanowana na 18-21 listopada) eksperci skupią się na najważniejszych tematach dla polskich pacjentów i rozwiązaniu największych wyzwań systemu ochrony zdrowia związanych zarówno z pandemią COVID-19, jak i leczeniem najpoważniejszych chorób przewlekłych, przede wszystkim chorób serca i naczyń.

Choroby poważne i współistniejące

Konferencja Kardiologia Prewencyjna 2020 to interdyscyplinarny przekrój najtrudniejszych wyzwań systemu ochrony zdrowia spowodowanych pandemią koronawirusa i poszukiwanie rozwiązań możliwych do wdrożenia. – Program tegorocznej konferencji obfituje w wiele ciekawych tematów. Szczególnie interesujące i ważne z punktu widzenia bieżącej sytuacji są sesje poświęcone problemom związanym z pandemią COVID-19, profilaktyką i leczeniem chorób niezakaźnych w dobie pandemii – mówi prof. Piotr Jankowski.

Epidemiologia inna niż zwykle

Eksperci wraz z przedstawicielami administracji publicznej najważniejszych polskich instytucji w ochronie zdrowia dyskutować będą też o czynnikach związanych z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, jak również ryzykiem ciężkiego przebiegu tej choroby. – Planujemy również sesje anglojęzyczne, w których skupimy się na dostępności do programów rehabilitacji kardiologicznej oraz nadciśnieniu tętniczym, algorytmach postępowania, a także najbardziej skutecznych metodach leczenia tego schorzenia – podkreśla prof. Piotr Jankowski.

Sens i zastosowanie teleporad

Dużo emocje wzbudzi z pewnością sesja poświęcona teleporadom. Eksperci będą starali się odpowiedzieć na pytanie, czy teleporady ratują pacjentów w czasie trwającej pandemii, czy to raczej „nakładka” posiadająca za duże ograniczenia aby traktować ją jako metodę diagnostyki i leczenia poważnych problemów zdrowotnych. – Teleporady uratowały system ochrony zdrowia na początku pandemii, ale obecnie, po prawie 8 miesiącach jej trwania narasta, świadomość ograniczeń związanych z teleporadami. Podczas sesji konsultanci krajowi, dyrektorzy szpitali i lekarze dyskutować będą, jak udoskonalić system teleporad, by mogły skuteczniej służyć pacjentom i w większym stopniu mogły zastępować tradycyjne konsultacje medyczne – dodaje prof. Jankowski.

Prewencja najbardziej potrzebna od dekad

Pandemia koronawirusa to bezprecedensowe wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia – lekarzy i pacjentów. Nie tylko pod kątem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Jedną z najpoważniejszych konsekwencji pandemii jest zmniejszenie liczby konsultacji i procedur zabiegowych wykonywanych w najpoważniejszych, zagrażających życiu schorzeniach, w tym zawałach serca czy udarach mózgu. Obecnie profilaktyka nabiera szczególnego znaczenia. Leczenie chorób serca i naczyń jest utrudnione z powodu przeznaczenia części oddziałów i szpitali na dedykowane walce z koronawirusem. Zwiększył się jeszcze i tak już duży deficyt kadr medycznych. Lekarze i pielęgniarki, podobnie jak inne osoby, zarażają się wirusem lub przebywają na kwarantannie – przyznaje prof. Jankowski. – Ograniczenia związane ze stanem epidemicznym powodują zmianę naszego codziennego stylu życia na jeszcze bardziej bierny i siedzący, co nie sprzyja zdrowiu. Pandemia to namacalny dowód, że nasze zdrowie na co dzień jest przede wszystkim w naszych rękach. Dotyczy to zarówno noszenia maseczki, dystansowania fizycznego, jak i aktywności fizycznej oraz wyborów żywieniowych – dodaje.