19 maja 2024

Karty parkingowe dla niepełnosprawnych w czasie epidemii

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 tzw. specustawa koronawirusowa1 wprowadziła szereg wyłomów w stosunku do istniejących wcześniej obowiązków.

Foto: pixabay.com

W związku z zachowaniem ważności określonych orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, również karty parkingowe wydane dla osób niepełnosprawnych – na mocy art. 15h specustawy – zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

1 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.).