21 maja 2024

Kierunek lekarski: 28,5 kandydata na miejsce

Kierunek lekarski, dietetyka oraz kryminologia stosowana i psychologia – to najpopularniejsze kierunki studiów pierwszego etapu rekrutacji na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach. Naukę na uczelni chce podjąć ponad 6 tys. osób.

Gmach Wydziału Lekarskiego UJK w Kielcach

Budynek Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
Foto: archiwum UJK

Wyniki pierwszego etapu rekrutacji na rok akademicki 2017/2018 przedstawił podczas konferencji prasowej w Kielcach rektor UJK, prof. Jacek Semaniak. Na uczelni chce studiować ponad 6,2 tys. osób.

Uniwersytet przygotował niemal 4 tys. miejsc na studiach stacjonarnych, z czego 2,7 tys. to miejsca na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich. Na studia stacjonarne zarejestrowano ok. 8,5 tys. kandydatów, w tym na studia I stopnia i jednolite magisterskie – ok. 7,7 tys. kandydatów (w ramach jednej opłaty rekrutacyjnej można było wskazać dwa kierunki studiów).

Najwięcej osób – tak jak przez poprzednie dwa lata – chce studiować na UJK kierunek lekarski, to 2 tys. 139 kandydatów.

399 kandydatów chce podjąć studia na nowym kierunku – dietetyce. 369 osób chce studiować kryminologię stosowaną, a 358 – psychologię. W pierwszej dziesiątce popularności znalazły się też m.in. kosmetologia, fizjoterapia, filologia angielska. „Wśród dziesięciu najpopularniejszych kierunków jest pięć kierunków, które zostały uruchomione w ostatnich dwóch, trzech latach. To jest najlepsza odpowiedź na pytanie, w jaki sposób uniwersytet reaguje na zmieniające się potrzeby rynku pracy” – podkreślił prof. Semaniak.

Jeśli chodzi o liczbę kandydatów na miejsce, tu także przodują: kierunek lekarski (28,5 kandydata na miejsce) i dietetyka (7,9). Na trzecim miejscu jest kosmetologia (7,6), przed kryminologią stosowaną (6,1). UJK chce uruchomić od października – poza dietetyką i studiami skandynawskimi – jeszcze dwa nowe kierunki studiów I stopnia: rolnictwo ekologiczne i zdrowie środowiskowe.

Najmniej osób chce studiować na UJK politologię, fizykę i ochronę środowiska. Kierunki te zostaną uruchomione, jeśli kandydaci potwierdzą – składając dokumenty – chęć studiowania lub w drugim etapie rekrutacji pojawią się kolejni chętni. Drugi etap rusza 22 lipca. W tym roku uczelnia otworzyła nowy system rekrutacyjny dla studentów z zagranicy. Wśród kandydatów jest 206 obcokrajowców, pochodzących m.in. z Ukrainy, Białorusi, Finlandii, Hiszpanii, Niemiec, Norwegii, Szwecji, Finlandii.

Uczelnia prowadzi studia w języku angielskim na kierunku lekarskim i biotechnologii.

W tym roku w tym języku będzie prowadzony także nowy kierunek – studia skandynawskie. Jak mówił rektor, UJK planuje otworzyć w przyszłości rok zerowy dla studentów-obcokrajowców, którzy będą chcieli uczyć się języka polskiego. Ponad połowa kandydatów chcących dostać się na kielecki uniwersytet to mieszkańcy woj. świętokrzyskiego – stanowią 52,6 proc. wszystkich chętnych. Wśród pozostałych potencjalnych studentów tej uczelni, dominują mieszkańcy sąsiednich regionów: Mazowsza (9,7 proc.), woj. łódzkiego (6,8 proc.), Śląska (5,8 proc.), Podkarpacia (5,6 proc.), Małopolski (5,4 proc.) i woj. lubelskiego (5,1 proc.).

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach to największa państwowa uczelnia w regionie. Prowadzi zajęcia na 44 kierunkach studiów, dla ponad 11 tys. osób. Zatrudnia ok. 1400 pracowników, w tym 878 nauczycieli akademickich.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl