17 lipca 2024

Kilka krajów mówi „dość”. Zyskają pacjenci?

W Warszawie przedstawiciele resortów zdrowia Chorwacji, Litwy, Polski, Słowacji i Węgier podpisali memorandum o porozumieniu w zakresie współpracy w obszarze przystępnych cen leków.

Foto: pixabay.com

Celem inicjatywy jest poprawa dostępu do skutecznych i bezpiecznych leków, w szczególności innowacyjnych terapii.

Na obecnym etapie prac dokonano wstępnych uzgodnień w zakresie procedury wspólnych negocjacji i wyboru leków, które mogą zostać objęte pilotażowym wspólnym procesem negocjacyjnym.

Negocjacje będą miały charakter konsultacji technicznych pomiędzy przedstawicielami inicjatywy „fair and affordable pricing” (FaAP) oraz zaproszonymi do rozmów firmami farmaceutycznymi i będą zmierzały do wypracowywania założeń długookresowej strategii rozwoju dostępności produktów leczniczych w wybranym obszarze terapeutycznym.

„Inicjatywa umożliwi pogłębienie współpracy pomiędzy tymi krajami w zakresie zagadnień refundacyjno-cenowych, co może prowadzić do zwiększenia dostępności skutecznych i bezpiecznych terapii lekowych, a w konsekwencji do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa” – poinformował resort zdrowia.

Czy ceny leków w Polsce i innych krajach naszego regionu faktycznie spadną, na razie nie wiadomo. Na ocenę skutków dokumentu pn. „Memorandum of understanding on cooperation in the field of fair and affordable pricing of medicinal products” musimy zaczekać.