20 kwietnia 2024

Kodeks Etyki Lekarskiej. Kara za podważanie zasadności szczepień

Lekarka bez specjalizacji, niepracująca z dziećmi, w wypowiedziach publicznych, nie powołując się na żadne konkretne dowody, wyrażała jako lekarz stanowisko podważające zasadność i konieczność obowiązkowych szczepień dzieci.

Foto: freeimages.com

Twierdziła też, że szczepienia powodują m.in. autyzm u małych dzieci oraz liczne powikłania, i proponowała homeopatię zamiast szczepień.  

Okręgowy sąd lekarski (OSL), po rozpoznaniu sprawy, uznał, że takie działania są niezgodne z zasadami wykonywania zawodu lekarza, z Kodeksem Etyki Lekarskiej, i uznał ją winną oraz wymierzył karę nagany.

Od tego orzeczenia odwołał się do Naczelnego Sądu Lekarskiego (NSL) adwokat obwinionej. NSL nie przychylił się do argumentów obrony, i utrzymał orzeczenie OSL w mocy. Sąd Najwyższy, do którego adwokat wniósł kasację od orzeczenia NSL, oddalił ją 22 maja br. jako oczywiście bezzasadną, a w znacznej części – niedopuszczalną.


Komentarz

W ciągu ostatnich czterech lat NSL orzekał w czterech takich sprawach, i wszystkie zakończyły się wyrokami skazującymi dla lekarzy. Profilaktyka jest fundamentem medycyny, a profilaktyka chorób zakaźnych poprzez szczepienia jest jednym z największych jej osiągnięć.

Dzięki nim zlikwidowano ospę prawdziwą, a rozprzestrzenianie wielu innych chorób takich jak np. odra, tężec, błonica, choroba Heinego-Medina, zostało znacznie ograniczone. Eksperci WHO oceniają, że rocznie zostaje zaszczepionych około miliarda ludzi na świecie, a mniej więcej 122 mln ludzi zawdzięcza życie szczepieniom, bo bez nich nie mieliby szansy przeżycia dzieciństwa.

Należy z żalem stwierdzić, że u podłoża większości kontrowersyjnych wystąpień publicznych lekarzy aktywistów antyszczepionkowych jest chęć zaistnienia w życiu publicznym i mediach, przypodobania się, czy wykorzystania autorytetu wykonywanego zawodu zaufania publicznego, przy nikłych własnych kompetencjach zawodowych, dla celów komercyjnych.

Przekazywanie społeczeństwu nierzetelnych i nieopartych na aktualnej wiedzy medycznej informacji o szczepieniach jest całkowicie niezgodne z zasadami wykonywania zawodu lekarza, z Kodeksem Etyki Lekarskiej, i jest szkodliwe społecznie. Natomiast naszą wspólną troską, lekarzy i społeczeństwa, jest walka o to, żeby szczepionki spełniały najwyższe standardy jakości, skuteczności i bezpieczeństwa, aby w sposób racjonalny i rozważny modyfikować zalecenia i obowiązujący kalendarz szczepień, i w tym zakresie chętnie współpracujemy ze wszystkimi.

Jacek Miarka, przewodniczący NSL