22 kwietnia 2024

Kolejne dowody na wysoką skuteczność szczepionki przeciwko HPV

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV, Human Papilloma Virus) jest przenoszony drogą płciową i może powodować raka szyjki macicy.

HPV w obrazie mikroskopu elektronowego. Foto: Source: Laboratory of Tumor Virus Biology (domena publiczna)

Niektóre typy HPV powodują powstanie w okolicy narządów płciowych i odbytu zmian łagodnych, takich jak kłykciny kończyste.

Inne, szczególnie typy 16 i 18, skutkują śródnabłonkową neoplazją (CIN, Cervical Intraepithelial Neoplasia), która może prowadzić do raka szyjki macicy. Specjaliści określają CIN w trzystopniowej skali, w której CIN I oznacza dysplazję małego, a CIN III – dużego stopnia.

Od kilkunastu lat na rynku dostępne są szczepionki przeciwko najpopularniejszym typom wirusa HPV. Chronią one zaszczepione osoby przed zakażeniem wirusem, a tym samym przed nowotworzeniem.

W czasopiśmie „The Lancet” opublikowano wyniki metaanalizy dotyczącej wpływu szczepienia przeciwko HPV na częstość zakażeń tym wirusem, liczby kłykcin kończystych okolicy odbytniczo-płciowej oraz CIN drugiego stopnia. Metaanaliza obejmowała 65 badań z 14 wysoko rozwiniętych krajów.

Wykazano znaczące zmniejszenie występowania zakażeń HPV w ciągu 5-8 lat od wprowadzenia szczepień – dla HPV typu 16 i 18 o 83% wśród dziewcząt w wieku 13-19 lat oraz o 66% w grupie wiekowej 20-24 lata. Z kolei dla HPV typu 31, 33 i 45 w grupie dziewcząt w wieku 13-19 lat częstość ta zmniejszyła się o 54%. Zmniejszyła się również częstość występowania kłykcin kończystych okolic płciowych, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn.

Dodatkowo udowodniono zmniejszenie częstości CIN drugiego stopnia o 51% wśród dziewcząt w wieku 15-19 lat oraz o 31% wśród kobiet w wieku 20-24 lata. Autorzy badania podkreślają, że dotyczyło ono lat, w których szczepienia obejmowały tylko dziewczynki, a wprowadzenie ich również dla chłopców może przynieść jeszcze lepsze efekty.

Źródło: www.thelancet.com