17 czerwca 2024

Kolejne nowotwory po przebytym leczeniu? Ważna jest profilaktyka

Mężczyźni, którzy przeżyli pięć lat od rozpoznania nowotworu (z wyłączeniem chorych na raka gruczołu krokowego) mają o 45 proc. większe ryzyko zgonu z powodu kolejnego nowotworu w porównaniu do mężczyzn bez choroby nowotworowej w wywiadzie. Wśród kobiet ryzyko to jest większe o 33 proc.

Foto: pixabay.com

Analizę przeprowadzono retrospektywnie na grupie 1,5 miliona chorych z amerykańskiej bazy Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER).

Wtórne nowotwory często powiązane są z głównymi modyfikowalnymi czynnikami ryzyka – otyłością i paleniem tytoniu.

Cztery nowotwory tytoniozależne (rak płuca, pęcherza moczowego, rejonu głowy i szyi oraz przełyku) stanowiły 26-45 proc. zachorowań i zgonów. Rak płuca jako drugi nowotwór wystąpił u 33 proc. ozdrowieńców mężczyzn i u 31 proc. ozdrowieńców kobiet.

Nowotwory związane z otyłością: rak jelita grubego, trzustki, trzonu macicy i wątroby, były przyczyną zgonu u 22-26 proc. chorych.

Najczęstsze wtórne nowotwory u osób po leczeniu onkologicznym to rak płuca (31-33 proc.), rak jelita grubego (8,8 proc.), rak trzustki (8,5-9,4 proc.), chłoniaki nie-Hodgkina (6 proc.) oraz rak piersi (5,8 proc.).

Według National Cancer Institute w Stanach Zjednoczonych 67 proc. osób wyleczonych z nowotworów miało nadwagę lub było otyłych.

Wyniki badania potwierdzają istotność profilaktyki wtórnych nowotworów w ramach obserwacji po leczeniu onkologicznym. Należy dbać o prawidłową masę ciała, odpowiednią dietę, podejmować regularną aktywność fizyczną oraz unikać palenia tytoniu.

Źródło: https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2774406