17 kwietnia 2024

Koloproktologia i publikacje naukowe w Krakowie

Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Wydziałem Lekarskim UJ – Collegium Medicum uruchamiają dwa nowe kierunki studiów podyplomowych skierowanych do lekarzy. Są to podstawy publikowania w naukach medycznych oraz koloproktologia praktyczna.

koloproktologiaUJCM

Foto: CM – UJ

Pierwszy z nich ma zapoznać słuchaczy z zasadami przygotowania publikacji naukowej w specjalistycznych czasopismach medycznych, koncentrując się na ich praktycznym wykorzystaniu przy opracowywaniu własnych wyników badań. W programie studiów znajdują się przedmioty z zakresu m.in.: metodologii badań naukowych, zasad evidence-based medicine, zgłaszania artykułu do redakcji czasopisma i strategii odpowiedzi na uwagi recenzentów, a także przygotowania do wygłoszenia referatu, wykładu, zaprezentowania wyników w formie plakatu konferencyjnego lub prezentacji multimedialnej.

Z kolei koloproktologia praktyczna to, jak informują władze uczelni, jedyne studia podyplomowe na rynku europejskim kształcące umiejętności w zakresie całościowego rozwiązywania problemów koloproktologicznych. Kierunek uruchomiono dzięki współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum oraz Polskiego Klubu Koloproktologii. Celem studiów jest ukierunkowanie lekarzy do samodzielnej pracy w zakresie koloproktologii, poczynając od przeprowadzenia postępowania diagnostycznego poprzez odpowiednie leczenie zachowawcze i zabiegowe do adekwatnego prowadzenia nadzoru i kontroli chorych wyleczonych lub do rozpoznania i leczenia możliwych powikłań.

Źródło: CM – UJ