13 czerwca 2024

Komisja ds. pedofilii. Prezydium NRL o doborze kandydatów

Samorząd lekarski powinien mieć możliwość bardziej elastycznego doboru kandydatów do państwowej komisji ds. wyjaśniania przypadków pedofilii, z uwzględnieniem ich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Foto: Kancelaria Sejmu/Łukasz Błasikiewicz

Taki postulat został zawarty w stanowisku Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15.

W ocenie Prezydium NRL przewidziane w projektowanej treści art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 ograniczenie możliwości przedstawienia przez samorząd lekarski kandydata do Komisji poprzez wskazanie konkretnych, wymaganych od niego kwalifikacji (specjalizacji lekarskich), jest niezasadne.

„Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje ponadto, że kandydatów w imieniu samorządu lekarskiego zgłaszać powinna Naczelna Rada Lekarska, organ Naczelnej Izby Lekarskiej a nie Naczelna Izba Lekarska – analogicznie jak wskazano to w odniesieniu do kandydatów zgłaszanych przez samorządy prawnicze” – czytamy w stanowisku.

Słowa kluczowe: