15 czerwca 2024

Komisja Stomatologicznej apeluje ws. szkolenia

W dniu 28 listopada 2015 roku Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej zwróciła się do NRL z apelem do o podjęcie działań w sprawie zmian w systemie szkolenia podyplomowego w specjalizacjach lekarsko-dentystycznych. Poniżej prezentujemy jego treść.

Foto: Marta Jakubiak

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z apelem do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań mających na celu wprowadzenie zmian w systemie szkolenia podyplomowego w specjalizacjach lekarsko-dentystycznych.

Komisja Stomatologiczna Naczelnej Rady Lekarskiej widzi konieczność ułatwienia dostępu do kształcenia specjalizacyjnego lekarzom dentystom. Komisja Stomatologiczna zwraca uwagę, że w chwili obecnej znaczny odsetek lekarzy dentystów specjalistów jest w wieku emerytalnym. Utrudniony dostęp do szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy dentystów, budzi poważne obawy co do możliwości zapewnienia w przyszłości pacjentom odpowiedniej ilości specjalistycznych świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego.

W związku z powyższym Komisja Stomatologiczna proponuje usprawnienie systemu kształcenia podyplomowego stomatologów poprzez dokonanie zmiany przepisów akredytacyjnych dla jednostek wyrażających wolę prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinach lekarsko-dentystycznych, szczególnie dotyczy to możliwości realizowania tego kształcenia w indywidualnych specjalistycznych i grupowych praktykach lekarskich. Ma to na celu poszerzenie bazy akredytowanych jednostek organizacyjnych prowadzących specjalizacje.

Komisja dostrzega również konieczność zmian w samych programach specjalizacyjnych. Istnieje potrzeba ich urealnienia. Programy specjalizacyjne w dużej mierze pokrywają się z programami nauczania w trakcie studiów, a zatem obejmują wiedzę i umiejętności, które lekarz dentysta powinien nabyć w trakcie studiów. Szkolenie specjalizacyjne powinno być silnej ukierunkowane na praktyczną wiedzę i umiejętności obejmujące konkretną specjalizację lekarsko-dentystyczną.