21 maja 2024

Kompleksowa opieka dla pacjentów z nowotworem jelita grubego

– Wprowadzamy model kompleksowej opieki onkologicznej dla pacjentów z nowotworem jelita grubego – zapowiada wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

Sławomir Gadomski. Foto: Kancelaria Sejmu Rafał Zambrzycki

Do 5 maja trwa nabór placówek, które zajmą się kompleksową opieką nad pacjentami.

Najważniejsza zmiana ma polegać na tym, że leczenie pacjenta będzie koordynowane począwszy od diagnostyki, przez leczenie i wsparcie psychologiczne, a skończywszy na monitorowaniu stanu po przebytej chorobie nowotworowej.

W jednostkach odpowiedzialnych za koordynację procesu diagnostycznego i terapeutycznego zostaną wyznaczeni koordynatorzy, których zadaniem będzie nadzór nad planem diagnostyki i leczenia danego pacjenta. To do koordynatora będzie należało np.: ustalanie terminów wizyt i zabiegów, dzięki czemu pacjent szybciej powinien otrzymać konieczną pomoc.

Model kompleksowej opieki onkologicznej w nowotworach jelita grubego zakłada, że centra kompetencji zapewnią:

  • infrastrukturę i potencjał wykonawczy do realizacji niezbędnych świadczeń w zakresie: diagnostyki nowotworu jelita grubego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, leczenia szpitalnego (chirurgicznego, systemowego), programów zdrowotnych (lekowych), radioterapii oraz brachyterapii, a także wsparcie w zakresie uzyskania świadczeń opieki hospicyjnej;
  • możliwość wykonania wszystkich koniecznych badań diagnostycznych;
  • koordynację procesu diagnostycznego i terapeutycznego – ośrodek wyznaczy koordynatora organizacyjnego, nadzorującego cały plan diagnostyki i leczenia danego pacjenta; do jego zadań będzie należało w szczególności ustalanie terminów wizyt i zabiegów oraz nadzorowanie dokumentacji;
  • wielodyscyplinarne zespoły diagnostyczno-terapeutyczne składające się ze specjalistów chirurgii ogólnej lub chirurgii onkologicznej, radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej, radiologii i patomorfologii;
  • systematyczne monitorowanie efektów procesu terapeutycznego oraz stanu pacjenta po zakończeniu leczenia.

– W 2019 roku zaczęliśmy wprowadzać skoordynowany model opieki onkologicznej uruchamiając pierwsze wyspecjalizowane jednostki Breast Cancer Units, czyli placówki, w których pacjentki z rakiem piersi mają zapewnioną diagnostykę, leczenie, rehabilitację oraz wsparcie psychologiczne. Teraz z takiej kompleksowej opieki będą mogli skorzystać pacjenci z nowotworem jelita grubego, ale to nie koniec. Pracujemy nad opracowaniem modelu kolejnych Cancer Units: dla nowotworów złośliwych płuc, a także nowotworów ginekologicznych i urologicznych – mówi wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

Źródło: MZ