24 kwietnia 2024

Kompleksowe wytyczne w leczeniu raka nerkowokomórkowego

Opublikowano „Zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w raku nerkowokomórkowym”. Dokument został przygotowany przez wiodących ekspertów klinicznych: onkologów, urologów, radiologów i radioterapeutów.

Foto: pixabay.com

Są to innowacyjne i bardzo szczegółowe zalecenia Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, które nakreślają trendy w nowoczesnym leczeniu raka nerki (opublikowano je w czasopiśmie „Onkologia w praktyce klinicznej”). Nigdy wcześniej nie powstał w Polsce tak kompleksowy dokument w tej materii.

Po raz pierwszy również wytyczne kierowane są do dwóch środowisk – onkologów i urologów.

Rak nerki to obecnie trzeci co do częstotliwości występowania nowotwór urologiczny i ósmy spośród najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. W Polsce co roku rozpoznaje się go u około 4,5 tys. osób. Przyczyny rozwoju tej choroby wciąż w dużej mierze pozostają nieznane. Eksperci łączą ją najczęściej z otyłością, nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą, a także z niektórymi używkami – jak np. paleniem wyrobów tytoniowych.

Wśród czynników wywołujących raka nerki wymienia się również predyspozycje genetyczne oraz ekspozycję na niektóre substancje toksyczne, takie jak azbest, benzen i kadm.

Większość nowotworów nerki jest wykrywanych przypadkowo podczas badania obrazowego RTG lub USG, zaleconego w związku z innym problemem. Dzieje się tak ponieważ choroba ta przez długi czas przebiega bezobjawowo, a jeśli już pojawią się jakieś symptomy, to często są one mylone z innymi dolegliwościami np. zakażeniem dróg moczowych czy bólami mięśniowymi. Dlatego też w przypadku 25-30 proc. pacjentów rak nerki rozpoznawany jest już w stadium zaawansowanym, kiedy dochodzi do przerzutów. Natomiast wczesne wykrycie choroby może zwiększyć szansę skutecznego leczenia i uzyskania długotrwałych rezultatów. Wraz z rozwojem nowych opcji terapeutycznych rak nerki może stać się chorobą przewlekłą, pod warunkiem jednak, że jest leczony prawidłowo i nowocześnie.

Jednym z największych problemów w leczeniu raka nerkowokomórkowego pozostaje wciąż zbyt późna diagnostyka.

Jeszcze do niedawna możliwości leczenia chorych były niewielkie, a średni czas przeżycia nie przekraczał roku. Przełom nastąpił wraz z pojawieniem się leków ukierunkowanych molekularnie, czyli tzw. terapii celowanych, które hamują wzrost komórek nowotworowych i zapobiegają tworzeniu się naczyń krwionośnych dostarczających nowotworowi substancje odżywcze. Obecnie standardem leczenia w zaawansowanym raku nerki są różne rodzaje terapii celowanych lub immunoterapia, czyli forma leczenia, która w walce z nowotworem wspiera układ immunologiczny pacjenta.

Najnowsze zalecenia postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w raku nerkowokomórkowym kompleksowo opisują wszystkie elementy diagnostyki i leczenia tego nowotworu.

– Po raz pierwszy krajowe rekomendacje dotyczące tego nowotworu zostały przygotowane wspólnie z Polskim Towarzystwem Urologicznym i po raz pierwszy są one skierowane do dwóch środowisk – onkologów i urologów – komentuje najnowsze zalecenia ich współautor prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki, onkolog kliniczny, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, kierownik Oddziału Klinicznego Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. – Te zalecenia oznaczają zdecydowany postęp w zakresie krajowych rekomendacji dotyczących leczenia raka nerkowokomórkowego. Powstały analogicznie do zaleceń największych towarzystw naukowych na świecie ‒ amerykańskich i europejskich towarzystw urologicznych i onkologicznych – dodaje.