21 maja 2024

Konferencja dla młodych naukowców

W dniach 1-3 grudnia w Lublinie odbędzie się „Międzynarodowa Konferencja Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi Naukowcy, Doktoranci, Studenci” połączona z warsztatami szkoleniowymi.

Wydarzenie skierowane jest do młodych naukowców do 35. roku życia, studentów i doktorantów nauk przyrodniczych i medycznych.

Uczestnicy konferencji mogą prezentować prace o tematyce medycznej lub przyrodniczej. Każdy z prezentujących otrzyma możliwość uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach, publikacji punktowanej przez MNiSW (7 pkt) oraz współpracy z wydawnictwami. Przyznanych zostanie 28 nagród.

Konferencja została objęta honorowym patronatem wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk. Patronem medialnym wydarzenia jest „Gazeta Lekarska”. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.konferencjalublin.pl.