12 czerwca 2024

Konferencja Lean w Medycynie

15 października 2015 roku odbędzie się konferencja poświęcona optymalizacji procesów w placówkach medycznych metodą zarządzania Lean Healthcare. Oparta na technikach ciągłego doskonalenia przedsiębiorstw, budowie zaangażowania pracowników i skutecznego podejścia do rozwiązywania problemów jest szansą do wzrostu podmiotów polskiej służby zdrowia.

Konferencja skierowana jest do właścicieli placówek medycznych i zarządzających klinikami oraz szpitalami. Spotkanie będzie miało miejsce w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach, która 15 października stanie się centrum wymiany wiedzy dotyczącej doskonalenia usług w medycynie.

Nowe spojrzenie na procesy w placówce medycznej

Konferencja Lean w Medycynie to okazja do świeżego spojrzenia na swoją placówkę oraz zwiększenia wydajności w obsłudze pacjentów i procesach wspomagających lekarzy. Lean Healthcare, to dostosowane do realiów medycznych rozwinięcie odnoszącej na świecie sukces metody zarządzania Lean Management – stojącej za legendarną niezawodnością samochodów Toyoty.

Przez ostatnie 30 lat w świecie następował sukcesywny przepływ wiedzy do firm usługowych, ale także urzędów i służby zdrowia, o czym opowie Henryk Metz – ekspert i doradca wielu firm branż: produkcyjnej, usługowej oraz firm realizujących złożone projekty. Wśród szpitali w Stanach Zjednoczonych przyjęty został dedykowany termin Lean Healthcare. Obecnie metody te są praktykowane w dziesiątkach placówek medycznych i szpitali w USA i Europie Zachodniej.

Działanie Lean Healthcare także w Polsce

Także w pierwszych polskich placówkach stosujących elementy tzw. szczupłego zarządzania, zwiększono zaangażowanie personelu w obserwację procesów i zaoszczędzono setki tysięcy złotych. O praktycznych przykładach zastosowania opowie Grzegorz Koczor, który zarządzając różnymi podmiotami medycznymi przeprowadzał je przez ścieżkę doskonalenia usług, pomagając jednocześnie realizować ich cele oszczędnościowe.

Mnóstwo wiedzy na temat procesów przygotowali także Marek Walczak oraz Zygmunt Chudy, którzy w swoich prelekcjach przeprowadzą uczestników przez pułapki kryjące się w systemach informatycznych oraz sposoby zastosowania RFID w eliminacji strat i błędów zaplecza medycznego.

Swobodna dyskusja podczas warsztatów

Oprócz prelekcji, na uczestników czekają także warsztaty, które będą okazją do jeszcze swobodniejszej dyskusji na temat doskonalenia usług w służbie zdrowia. Omówimy między innymi, jak zaangażować pracowników do aktywnych zmian i przestrzegania standardów oraz jakie wyzwania stoją przed Lean Healthcare w polskiej służbie zdrowia. Więcej informacji oraz zapisy na www.leanhealthcare.pl.