22 kwietnia 2024

Konferencja „Wyzwania i zagrożenia bioetyczne XXI wieku” (Bydgoszcz)

14 kwietnia Bydgoska Izba Lekarska i Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, we współpracy m.in. z Fundacją na Rzecz Rozwoju Kardiologii, organizują konferencję naukową pod hasłem „Wyzwania i zagrożenia bioetyczne XXI wieku”.

Bydgoszcz, ulica Długa
Foto: pixabay.com

Przewodniczącym i szefem naukowym konferencji jest prof. dr hab. med. Władysław Sinkiewicz.

Konferencja rozpocznie się o g. 10.00 w sali Auditorium Maximum Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej przy ul. Toruńskiej 55-57 w Bydgoszczy.

Uczestnicy otrzymują 4 punkty edukacyjne (Rozp. MZ z dnia 06.10.2004 r DZ. U. nr 231, poz. 2326). Wstęp wolny. Program konferencji tutaj.

Patronat nad wydarzeniem objęli: prorektor UMK ds. CM prof. dr hab. med. Grażyna Odrowąż-Sypniewska i prezes Bydgoskiej Izby Lekarskiej dr n. med. Stanisław Prywiński.