20 kwietnia 2024

Konkurs dla lekarzy dbających o doskonalenie zawodowe

Z inicjatywy Komisji ds. Doskonalenia Zawodowego ORL w Warszawie zorganizowano konkurs dla lekarzy i lekarzy dentystów warszawskiej izby, którzy w okresie od 6 listopada 2008 r. do 31 grudnia 2017 r. przynajmniej w jednym czteroletnim okresie rozliczeniowym dopełnili obowiązku doskonalenia zawodowego.

Foto: pixabay.com

Losowanie nagród odbyło się w marcu, w czasie posiedzenia Prezydium ORL.

Wzięło w nim udział 2624 lekarzy i lekarzy dentystów, wśród których rozlosowano 15 nagród finansowych.

Jak mówią autorzy tej inicjatywy, konkurs zorganizowano, by docenić te osoby, które rzetelnie wypełniają obowiązek doskonalenia zawodowego, a także by zmotywować medyków do zwiększenia aktywności szkoleniowej oraz dokumentowania odbytych szkoleń w rejestrze okręgowej izby lekarskiej.

Konkurs będzie przeprowadzany cyklicznie – w I kwartale każdego roku. Do losowania będą kwalifikowane osoby, które w poprzednim roku kalendarzowym dostarczyli do ośrodka doskonalenia zawodowego warszawskiej izby potwierdzenia uzyskania obowiązkowych punktów edukacyjnych (wcześniej nieweryfikowane) i dopełnili obowiązku doskonalenia zawodowego, uzyskując więcej niż 200 punktów przynajmniej w jednym zakończonym okresie rozliczeniowym.