21 czerwca 2024

Konkurs literacki „Takie życie”

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi na wniosek Literackiej Grupy Nieformalnej, działającej przy łódzkim Klubie Lekarza, ogłasza VI Ogólnopolski Konkurs Literacki pod hasłem „Takie życie”. Organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konkursie wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów oraz studentów medycyny, którzy amatorsko zajmują się twórczością poetycką lub prozatorską.

Foto: imageworld.pl

Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs 3 wiersze lub utwór prozatorski, nie przekraczający 3 stron arkusza formatu A-4 (wydruk z interlinią i marginesami = 1800 znaków na stronę).

Teksty – w czterech egzemplarzach, podpisane godłem (pseudonimem) – należy przesłać najpóźniej do końca lutego 2016 roku pod adresem: Okręgowa Izba Lekarska, 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3 (z dopiskiem na kopercie: VI Konkurs LGN). Uwaga: nie można umieszczać na kopercie nazwiska autora ani adresu zwrotnego.

Do zestawu tekstów koniecznie trzeba dołączyć zaklejoną kopertę, opatrzoną tym samym godłem, co teksty, w której znajdzie się imię i nazwisko autora, jego adres pocztowy oraz numer telefonu kontaktowego (ewentualnie także adres e-mail). Zgłoszone utwory będą oceniane przez jury w dwóch kategoriach – oddzielnie prozy i poezji. Przewidziane są nagrody rzeczowe: dwie pierwsze, dwie drugie i po dwa wyróżnienia.

Uroczyste zakończenie konkursu odbędzie się 24 kwietnia 2016 r. (niedziela) godz. 17.00 w salach Klubu Lekarza OIL w Łodzi, przy ul. Czerwonej 3. Laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Wszelkich informacji (również dotyczących noclegów) chętnie udzieli p. Iwona Szelewa w sekretariacie OIL lub pod numerem telefonu: (42) 683 17 01.