15 lipca 2024

Konkurs pod patronatem prezesa NRL

Komisja Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland zapraszają do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Lekarzy i Studentów Medycyny, który został objęty honorowym patronatem przez prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej Macieja Hamankiewicza.

Do konkursu może zgłosić się każdy, kto zajmuje się fotografią amatorsko lub profesjonalnie i jednocześnie jest studentem kierunku medycznego albo lekarzem. Zdjęcia będą oceniane w następujących kategoriach tematycznych: człowiek, natura, architektura, medycyna (osobno dla lekarzy i dla studentów). Nagrody zostaną przyznane za zdobycie pierwszego miejsca w każdej z kategorii.

Fotografie należy przesyłać na adres Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie (ul. Chmielna 4, 20-079 Lublin) z dopiskiem: „IV Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Lekarzy i Studentów Medycyny 2014 lekarz/student”. Termin nadsyłania prac upływa 26 września. Warunkiem odebrania nagród będzie okazanie organizatorom aktualnej legitymacji studenckiej lub prawa wykonywania zawodu lekarza. Dodatkowe informacje na stronie internetowej kultura.oil.lublin.pl.