24 kwietnia 2024

Konsekwencje Brexitu a dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

Z dniem 31 stycznia 2020 r. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej opuściło Unię Europejską. Co dalej z ubezpieczeniem zdrowotnym, kartą EKUZ i innymi dokumentami potwierdzającymi prawo do świadczeń zdrowotnych?

Foto: pixabay.com

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, od 1 stycznia 2021 r. prawo do korzystania z opieki zdrowotnej będzie przysługiwało wyłącznie na zasadach uregulowanych w umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (WA) oraz umowie o handlu i współpracy między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (TCA).

Czy zachowam prawo do świadczeń opieki zdrowotnej? Tak, pod warunkiem, że jesteś objęty przepisami jednej z tych umów. „Jesteś objęty WA, jeżeli przed końcem okresu przejściowego i w dniu zakończenia okresu przejściowego (31.12.2020) znajdowałeś się w sytuacji transgranicznej dotyczącej jednocześnie państwa członkowskiego UE i Zjednoczonego Królestwa (np. obywatel Polski mieszkający i ubezpieczony w UK: mieszkający w UK obywatel UK podlegający polskiemu ustawodawstwu/ubezpieczeniu zdrowotnemu: obywatel państwa trzeciego legalnie mieszkający w Polsce lecz zatrudniony w UK)” – informuje resort zdrowia.

„Jesteś objęty TCA, jeżeli wprawdzie nie znajdowałeś się w sytuacji transgranicznej ale legalnie mieszkasz na terytorium państwa członkowskiego UE/EFTA lub na terytorium UK i podlegasz ustawodawstwu państwa członkowskiego lub ustawodawstwu UK (jesteś ubezpieczony w Polsce lub w UK). Umowa o współpracy obejmuje swoim zakresem podmiotowym obywateli UE, obywateli UK oraz obywateli państw trzecich legalnie mieszkających w UK lub w państwie członkowskim (np. obywatel Polski mieszkający, pracujący i ubezpieczony w Polsce, obywatel UK podlegający ubezpieczeniu brytyjskiemu lub obywatel Australii mieszkający w Polsce i podlegający ustawodawstwu polskiemu/ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce) – wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia.

Czym różnią się umowy? Czy mogę posługiwać się Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego w trakcie tymczasowego pobytu na terenie Zjednoczonego Królestwa? Czy otrzymam dokument S1 uprawniający do leczenia w państwie zamieszkania? Jakie będą zasady leczenia planowanego? Jak nabyć uprawnienia do świadczeń zdrowotnych w Polsce? Odpowiedź na te pytania znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-nt-konsekwencji-uporzadkowanego-brexitu.