17 czerwca 2024

Konwent Prezesów OIL poparł kampanię Narodowy Kryzys Zdrowia

Konwent Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich jednogłośnie poparł postulaty kampanii społecznej „Narodowy Kryzys Zdrowia”, której hasłem przewodnim jest „Polska to chory kraj”.

Foto: pixabay.com

– Mamy absolutną jedność środowiska lekarskiego co do tragicznej wręcz diagnozy publicznej opieki zdrowotnej – mówi Łukasz Jankowski, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza.

– Akcję „Narodowy Kryzys Zdrowia” poparł właśnie Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich VIII Kadencji, reprezentujących 24 regionalne rady lekarskie, a więc wszystkie w kraju podmioty zrzeszające lekarzy, w tym zatrudnionych w publicznych placówkach ochrony zdrowia. To głośna odpowiedź i manifest przeciwko katastrofalnej kondycji systemu ochrony zdrowia, doprowadzonemu na skraj funkcjonowania, tak pod względem finansowym, kadrowym, jak też organizacyjnym, a tym samym zagrażającemu zdrowiu i życiu Polaków – podkreśla Łukasz Jankowski.

Przypomnijmy, że w dniu 9 września Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie rozpoczęła kampanię społeczną „Narodowy Kryzys Zdrowia”. Za manifestem opowiadają się także przedstawiciele organizacji branżowych, skupionych m.in. wokół Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii, Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie, Porozumienia Rezydentów OZZL, Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska, Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe czy fundacji takich, jak: Alivia, My Pacjenci, 3-4-Start, Światło Dla Życia.

Postulaty stawiane przez Okręgową Izbę Lekarską w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza obejmują najważniejsze i wymagające najszybszej interwencji obszary, w tym:

  • Inwestycje celowe: zwiększenie nakładów finansowych na ochronę zdrowia do minimalnego progu 6,8 proc. PKB w 2021 roku i finalnie 9 proc. PKB do 2030 roku, przeliczanych w odniesieniu do bieżących wskaźników, a nie danych historycznych sprzed dwóch lat;
  • Efektywność systemowo-organizacyjna: utworzenie Ministerstwa Zdrowia i Polityki Społecznej – jednolitej strukturalnie instytucji, zabezpieczającej i odpowiadającej za potrzeby obywateli z zakresu zdrowia i zabezpieczenia społecznego.

Za realizacją tych postulatów, w tym najważniejszego – dotyczącego nakładów na polski system ochrony zdrowia – iść muszą systemowe i finansowe zmiany, które obejmą swym zasięgiem ważnie zdrowotnie i społecznie obszary, tj.:

  • Europeizacja standardów oraz procedur leczenia onkologicznego i kardiologicznego: podjęcie natychmiastowych działań, w celu osiągnięcia – nie później niż w roku 2024 – średnich wskaźników długości i jakości życia oraz wyleczalności z powodu chorób nowotworowych i sercowo-naczyniowych co najmniej na poziomie średniej Unii Europejskiej;
  • Gwarancja „niezwłocznej” dostępności usług medycznych: wprowadzenie maksymalnego czasu oczekiwania na pomoc lub badanie medyczne, wyznaczonego przez naukowców i lekarzy zajmujących się konkretnym zagadnieniem zdrowotnym;
  • Zabezpieczenie potencjału infrastrukturalnego: zapewnienie miejsc opieki długoterminowej i geriatrii – np. w formie przekształcania likwidowanych aktualnie szpitali – uzyskując do roku 2024 średnie wskaźniki UE;
  • Intensyfikacja i podniesienie standardów profilaktyki pediatrycznej: minimalizowanie ryzyka występowania schorzeń i chorób rzutujących na stan zdrowia w wieku dorosłym w obszarze: stomatologii (próchnica), ortopedii (wady postawy) oraz chorób cywilizacyjnych, w tym otyłości.

Głównym założeniem kampanii społecznej „Narodowy Kryzys Zdrowia” jest solidarna walka – pacjentów, lekarzy i polityków – o publiczny system ochrony zdrowia, który jako jedyny może zapewnić Polakom dostęp do pełnego spectrum świadczeń medycznych. Apel środowisk medycznych dostępny jest na stronie internetowej: www.polskatochorykraj.pl. Więcej informacji na temat kampanii można znaleźć na profilu OIL w Warszawie na Facebooku, Twitterze i Instagramie.