18 kwietnia 2024

Narodowy Kryzys Zdrowia

Nowa wycena wykonania testu na obecność SARS-CoV-2

Zmieniła się wartość produktów rozliczeniowych z załącznika nr 1 do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 60/2020/DSOZ zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń...

Personel medyczny z powszechnym dostępem do testów

Odpowiadając na apel Prezydium NRL dotyczący konieczności zapewnienia powszechnego dostępu do testów na obecność SARS-CoV-2 personelowi medycznemu, 15 kwietnia prezes NFZ podpisał zarządzenie, które doprecyzowuje...

Personel medyczny powinien mieć powszechny dostęp do testów

Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 kwietnia 2020 r. do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Foto: pixabay.com Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o jak...

Zaczyna wrzeć. Lekarze podjęli rękawice, bo mają dość debatowania

W ostatnich tygodniach środowisko medyczne podjęło rękawicę, bo oczekuje działania, a nie ciągłych debat. Foto: pixabay.com - Dosyć rozmów, oczekujemy konkretnych działań i propozycji –...

Konwent Prezesów OIL poparł kampanię Narodowy Kryzys Zdrowia

Konwent Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich jednogłośnie poparł postulaty kampanii społecznej „Narodowy Kryzys Zdrowia”, której hasłem przewodnim jest „Polska to chory kraj”. Foto: pixabay.com – Mamy...

W 2030 roku chcą 9 proc. PKB, dziś ogłosili Narodowy Kryzys Zdrowia

Przedstawiciele Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza zainaugurowali kampanię „Narodowy Kryzys Zdrowia”. Towarzyszy jej kontrowersyjne hasło „Polska to chory kraj”. - Kiedy...