22 maja 2024

Personel medyczny z powszechnym dostępem do testów

Odpowiadając na apel Prezydium NRL dotyczący konieczności zapewnienia powszechnego dostępu do testów na obecność SARS-CoV-2 personelowi medycznemu, 15 kwietnia prezes NFZ podpisał zarządzenie, które doprecyzowuje zasady rozliczania kosztów testów.

Foto: pixabay.com

„Dostępność testów dla personelu medycznego jest powszechna i nie ma ograniczeń sugerujących, że badania dotyczą wyłącznie pracowników medycznych i pacjentów szpitali jednoimiennych” – zapewnia NFZ.

Płatnik zapewnia, że jedynie rozliczanie i finansowanie kosztów poniesionych testów będzie następowało poprzez podmioty wpisane do wykazu ogłaszanego przez wojewodę, do których trafi pobrany materiał diagnostyczny. „Decyzje o skierowaniu osoby na badanie na obecność wirusa SARS-CoV-2, pozostają w kompetencjach lekarzy zlecających badanie” – podkreśla NFZ w komunikacie.

Podstawa prawna: Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 59/2020/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19