24 kwietnia 2024

Personel medyczny powinien mieć powszechny dostęp do testów

Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 10 kwietnia 2020 r. do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Foto: pixabay.com

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o jak najszersze zapewnienie dostępności testów na obecność SARS-CoV-2 personelowi medycznemu w kraju. Dostępność do tych testów powinna być powszechna w odniesieniu do personelu medycznego uczestniczącego w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w kraju.

Opublikowany na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia komunikat w sprawie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 51/2020/DSOZ z dnia 4 kwietnia 2020 r. wskazuje, że z możliwości wykonania testu będą mogli skorzystać pacjenci i personel innych szpitali. Tymczasem treść zarządzenia nie daje podstaw do ograniczania dostępności testów jedynie dla pacjentów i personelu szpitali.

Rozszerzenie możliwości wykonywania testów, wprowadzone ww. zarządzeniem, wymaga przygotowania informacji dla lekarzy, która w sposób jasny i jednoznaczny przedstawi kto, w jakich okolicznościach, tj. na podstawie jakich wskazań, oraz komu może zlecić wykonanie testu. Z informacji tej powinno wprost wynikać, że testy mogą być wykonane u wszystkich członków personelu medycznego, a nie jedynie tych, którzy pracują w szpitalach. Powyższe informacje powinny jednoznacznie wskazywać, jakie okoliczności uzasadniają wystawienie zlecenia oraz w jaki sposób zlecenie to może być zrealizowane.

Dostępność testów dla personelu medycznego musi być powszechna i obejmować obszar całego kraju a nie skupiać się jedynie w miastach, w których położone są szpitale jednoimienne.