27 maja 2024

Konwent Prezesów ORL przeciw manipulacji

Konwent Prezesów ORL zaprotestował przeciwko obarczaniu samorządu lekarskiego winą za niedobory kadrowe w ochronie zdrowia i oskarżaniu o obstrukcję w rozpatrywaniu wniosków lekarzy i lekarzy dentystów z dyplomem spoza UE o przyznanie polskiego warunkowego prawa wykonywania zawodu.

Foto: pixabay.com

Przypomnijmy, że szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej”, opublikowanym 26 marca, powiedział: „część środowiska medycznego stosuje obstrukcję przy rozpatrywaniu wniosków. Samorząd lekarski je blokuje”. Dodał także, że „wniosków są setki. Leżą w Ministerstwie Zdrowia”.

„Jako Prezesi Okręgowych Rad Lekarskich stanowczo żądamy zaprzestania przez władze wprowadzania opinii publicznej w błąd i prób manipulowania faktami. (…) Okręgowe Izby Lekarskie otrzymały do tej pory 29 takich wniosków, 10 z nich zostało rozpatrzonych pozytywnie, 3 negatywnie, pozostałe są w trakcie procedowania (głównie w zakresie ewidentnych braków formalnych i merytorycznych). W żadnym z ww. przypadków izby okręgowe nie zwlekały z podjęciem decyzji” – czytamy w stanowisku KPORL podjętym 28 marca.