27 maja 2024

Koordynacja opieki nad wcześniakiem

Prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich z Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie o koordynacji opieki wielospecjalistycznej nad wcześniakiem do końca 3. roku życia.

Noworodki urodzone przed ukończeniem 33. tygodnia ciąży, zaliczane do kategorii noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała (VLBW), stanowią 1,1–1,4 proc. wszystkich urodzeń w Polsce, czyli ok. 4–5 tys. urodzeń rocznie. Jest to populacja dzieci ze znaczną niedojrzałością narządową przy urodzeniu, co może powodować różnorodne powikłania zdrowotne w trakcie rozwoju, szczególnie w pierwszych latach życia.

Do ukończenia 3. roku życia, wymagają opieki kompleksowej ze względu na ryzyko nieharmonijnego lub nieprawidłowego rozwoju. W tym czasie należy dążyć do wyrównania niedoborów żywieniowych, nieprawidłowego rozwoju ruchowego, poznawczego i emocjonalnego, pełnej realizacji kalendarza szczepień po to, aby mogły uczęszczać do przedszkola i normalnej szkoły.

Neonatolodzy są najlepiej obeznani z powikłaniami wcześniactwa i świadomi potrzeb rozwojowych tej grupy dzieci w pierwszych latach życia, dlatego mogą podjąć się roli koordynatorów wielospecjalistycznej opieki rozwojowej. Docelowa liczba ośrodków prowadzących opiekę rozwojową nad noworodkami urodzonymi przedwcześnie w skali kraju wyniesie 26–30. Będzie to zmiana logistyki opieki bez istotnego podwyższania kosztów tej opieki.


Polscy eksperci z dziedziny neonatologii przygotowali „Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce – zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego”. To zbiór wytycznych dotyczących postępowania klinicznego w 28 obszarach opieki nad noworodkiem, zarówno w szpitalu zaraz po urodzeniu dziecka, jak i po jego wyjściu do domu (zobacz więcej).